Szakszervezetek maszatolása bérkérdésben

Munkavállalói oldal maszatolása bérkérdésben

avagy a munkavállalói oldal üres zseb-programja 

Együttműködés és kompromisszumkészség?

images2

2013. március 19-én megkereséssel fordultunk a Belügyminiszter felé (http://www.tmrsz.hu/2013/03/19/tmrsz-legalabb-200-os-beremelest-tartana-indokoltnak/) kérve, hogy a BÉRFEJLESZTÉS kérdése önálló és első napirendi pontként szerepeljen a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésén. A belügyi ágazati munkavállalói érdekegyeztetésről szóló megállapodás 2. számú mellékletének 6. pontja teszi lehetővé, hogy az érdekegyeztető ülés napirendi pontjára bármelyik tárgyalócsoport, vagy annak tagja javaslatot tegyen.

Írásos előterjesztésünket a BÉT titkárának küldtük meg – a fent említett megállapodás hivatkozott mellékletének 6. pontja alapján – annak érdekében, hogy az illetményfejlesztés lehetőségeit és feltételeit az érdekegyeztető tanács megtárgyalhassa.

Ugyanekkor ezzel egyidejűleg megkerestük a BÉT Munkavállalói Oldalát is, továbbítva feléjük a belügyminiszternek írtakat, és kértük a szakszervezetek vezetőit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezésünkhöz és tegyék meg indítványukat a rendkívüli ülés összehívására, figyelemmel arra, hogy a megállapodás 7. pontja alapján a munkavállalói oldal ezt kezdeményezheti.

A hét elején előzetes értesítésük nélkül kaptuk kézhez -2013.03.25-én – a BÉT Munkavállalói Oldal levelét POwel Pál aláírásával, melyben a belügyminiszter részvételével, vezetésével kérték a BÉT összehívását. Rendkívüli BÉT összehívását nem kezdeményeztek.

Az általunk megkeresett munkavállalói oldalt alkotó szakszervezetek tehát nem tartották fontosnak a rendkívüli ülés összehívását, a legfontosabb kérdéskörben a munkavállalók bérének mielőbbi rendezése kérdésében nem éltek annak azonnali megvitatásának lehetőségével.

Ugyanakkor értelmezhetetlen módom a munkavállalók anyagi helyzetének javítása érdekében kezdeményezték a munkabizottság felállítását, akkor, amikor még csak ígéret sincs arra a Belügyminisztérium részéről, hogy szándékuk lenne a helyzet konszolidálása, a bérek emelése.

A TMRSZ jelenleg is azon az állásponton van, hogy a rendvédelmi dolgozók anyagi helyzetének javítása szükséges. Továbbra is szorgalmazni fogjuk a bérfejlesztésről szóló tárgyalások azonnali megkezdését, melyet sajnos a többi szakszervezet nem tartott fontosnak, nem élt a megállapodásban rögzített jogával, így az ülés összehívása ezek után a Belügyminiszter Úron múlik, hogy arra mikor kerül sor.

Megjegyezzük, hogy a bérkérdésnél a rendőrségen dolgozókat összességében értjük.

A TMRSZ a többi szakszervezet, azaz a munkavállalói oldal elodázó, széthúzó, munkavállalókat hátrányosan érintő magatartása ellenére továbbra is bizakodó, hiszen mind dr. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke, mind a belügyminiszter  dr. Pintér Sándor Úr is tisztában van a helyzet komolyságával, annak tarthatatlanságával, így megítélésünk szerint a találkozóra rövidesen sor fog kerülni.

 

TMRSZ