kmb-snek csapatszolgálat miatt 100%-os megbízási díj

Csapaterőre 100%-os megbízási díj jogerősen megítélve!

 

P1080738

Tagunk, aki a BRFK. állományában, a XI. kerületben r.tzls. KMB-s teljesít szolgálatot 2008. márciusában panaszt nyújtott be munkáltatójához, melyben számos vélt jogsérelmét kívánta rendezni. Így többek között kérte szakközépiskolai tanulmányi idejének szolgálati idejébe való beszámítását, továbbá mivel 2005. márciusától jelentős mértékű túlszolgálata keletkezett, kérte, hogy ezt munkáltatója pénzben fizesse meg részére.

Tagunk munkáltatója a benyújtott szolgálati panaszt a szakközépiskolai tanulmányi idő beszámítását kivéve elutasította. Ezt követően tagunk az elutasító határozat megváltoztatása céljából 2008.  szeptemberében eljárást kezdeményezett a bíróságon.

Az első fokon eljáró bíróság megállapítása szerint a felperes keresete részben megalapozott volt. Alperes sem vitatta, hogy 2006. szeptembere és 2006. novembere közötti időszakban tagunk csapatszolgálaton vett részt, melyet részben szolgálati, részben szabadideje terhére látott el.

A bíróság ezzel összefüggésben megállapította, hogy tagunk a csapatszolgálat tagjaként való feladatvégzésre nem lett kinevezve, ezt a feladatot eredeti munkaköre mellett, utasításra kellett végeznie és éppen ezért a Hszt. 50.§-a alapján részére ellentételezés jár.

A Hszt. 50.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, ha a hivatásos állomány tagja a megbízást az eredeti beosztásának ellátás mellett végzi, akkor a többletszolgálatért 25-100% terjedő díjazásra jogosult. A bíróság a felperest megillető megbízási díj mértékét 100%-ban állapította meg. Ennek okát azzal indokolta, hogy a felperes a csapaterő században való részvétele során tanúsított tevékenysége a Készenléti Rendőrség bevetési egységeinek tevékenységével azonos, akik különleges bevetési pótlékban részesülnek, melynek mértéke 100%. Mindezek alapján a bíróság akként foglalt állást, hogy a tevékenység ellátásáért a Készenléti Rendőrség bevetési egységei részére jogszabályban meghatározott mértékű többletjuttatás illeti meg a csapatszázadi tevékenységet ellátókat is, attól függetlenül, hogy a többletjuttatás nem ugyanazon a jogi alapon történik meg.

Az ítélet ellen mindkét fél fellebbezett.

A másodfokún eljárás során a bíróság széleskörű bizonyítást folytatott le és – többek között – megállapította, hogy a felperes a csapatszolgálati tevékenységet nem önkéntes alapon látta el, az abban történt részvétele rendkívüli szellemi és pszichikai megterhelést eredményezett. Mindebből következően megállapítást nyert, hogy akik Készenléti Rendőrségnek megfelelő feladatot látnak el, azokat az annak megfelelő díjazás is megilleti – így felperest is. Kimondta továbbá a másodfokú bíróság, hogy önmagában az a körülmény, hogy a jogalkotó korábban nem gondolt ilyen speciális helyzetre, nem eredményezheti, hogy ez a terhükre essék, ezt megfelelően ellentételezni szükséges.

Az alperes ezt követően a Kúriához, mint felülvizsgálati bírósághoz fordult. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.

A másodfokú bíróság döntése jogerős!

A fentiek alapján tájékoztatjuk minden hasonló helyzetben lévő hivatásos szolgálati állományban álló tagunkat, hogy lehetőség van a jogérvényesítésre! Amennyiben hasonló ügyben szeretnétek igényeteket érvényesíteni, úgy forduljatok a TMRSZ Jogi Irodához bizalommal. Jogászaink várják a jelentkezéseteket.

 

TMRSZ