Tájékoztatás a betegállomány ideje alatt járó munkába járási költségtérítésről

Betegállomány ideje alatt jár-e munkába járási költségtérítés?

 

Tagjaink keresték meg szakszervezetünket azzal a kérdéssel, hogy jár-e betegállomány idején a munkába járási költségtérítés.

A kérdésfelvetés kapcsán hivatalos levélben kerestük meg a BRFK vezetőjét és kértük, hogy a BRFK Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének 01000/1854-9/2012. (2012.12.12.) számú állásfoglalását küldje meg számunkra, hogy annak tartalmát megismerhessük, tekintettel arra, hogy a betegszabadság idején történt hazautazási költségtérítést annak alapján utasította el a munkáltató.

A BRFK Ellenőrzési Szolgálatának vezetőjének az utazási költségek megtérítésének gyakorlata tárgyában keletkezett – 2012.12.12. napján kelt – tájékoztató levele az alábbiakat tartalmazza:

A Korm. rendelet (…) egyértelműen munkába járáshoz kapcsolódó utazásnak minősíti a hazautazást is, továbbá azt szigorúan a munkavégzés rendjéhez rendeli.” „Egy keresőképtelen állapothoz (betegszabadsághoz) egyértelműen nem kapcsolható a munkába járás költségtérítése, tekintettel arra, hogy munkába járás nem valósul meg.”

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 2. § c) pontja alapján hazautazás a tartózkodási helyről – a munkavégzés rendjétől függően legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés, tehát a hazautazást is a munkavégzés rendjétől teszi függővé – ami betegszabadság idején nem helytálló.

Továbbá, a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló

a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,

b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,

c) elővárosi buszon, HÉV-en,

d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven

utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe.

 A hivatkozott jogszabályi rendelkezések, valamint a BRFK Ellenőrzési Szolgálatának hivatkozott számú állásfoglalása (tájékoztató) egyértelmű rendelkezéseket tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy kizárólagosan a munkavégzéssel összefüggő utazási költségeket kell kötelezően megtérítenie a munkáltatónak.

A jelenlegi szabályozások alapján tehát a betegszabadság idején történő bármely utazás költségeit – történjen az akár a lakóhelyre, akár vissza a tartózkodási helyre – a munkáltató nem köteles megtéríteni.

                                                                                                           TMRSZ