TMRSZ legalább 200%-os béremelést tartana indokoltnak

Az alábbi levélben tettünk javaslatot rendkívüli BÉT ülés összehívására.

PINTRS1

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kéri tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy a bérfejlesztés kérdése önálló, és első napirendi pontként szerepeljen a BÉT ülésen.

Belügyminiszter úr dr. Felkai László államtitkár úron keresztül már 2010-ben biztosította a szakszervezeteket, és rajtunk keresztül a hivatásos állomány tagjait arról, hogy 2010-ben 30 %-os bérfejlesztés történik. Később ezt az ígéretét tisztelt Belügyminiszter Úr 2012. évre kitolta.

A bérfejlesztés ugyanakkor a mai napig nem történt meg sőt, reálértéken a keresetek jelentősen csökkentek.

Tisztelt Belügyminiszter Úr! A rendőrök jelentősen rosszabbul élnek, mint 3 éve. Nem csupán a keresetük romlott az elmúlt években, de életminőségük, munkakörülményeik is.

Ma már ott tartunk, hogy a hivatásos állomány tagjai napi megélhetési gondokkal küzdenek. Miközben bérfedezet híján a legtöbb fegyveres szervnél betöltetlen státuszok vannak, a még állományban lévő munkavállalók – gyakran ellentételezés nélküli – többletkötelezettségek végrehajtására kényszerülnek. Gyakran méltatlan körülmények között végzett, beosztásukkal össze nem függő feladatokkal terhelik a rend őreit. Védőfelszerelésük hiányos, gyakran rossz és egészségüket is kevéssé védi.

Tisztelt Belügyminiszter Úr! A rendőrök létbizonytalanságban élnek. A jogszabály változások egyre kiszolgáltatottabbá teszik a rend őreit egzisztenciálisan is. Az előmeneteli rendszer kiüresedett, nincs pályakép. Nem csoda tehát, ha az elvándorlás megkezdődött a rendvédelem területén is. Ez viszont nem jó a rendvédelmi testületnek, de Magyarország állampolgárainak sem.

Elengedhetetlennek tartjuk a bérfejlesztésről szóló azonnali döntést.

A TMRSZ legalább 200%-os béremelést tartana indokoltnak.

Tekintettel azonban a rendvédelmi szervek jelenlegi rossz költségvetési helyzetére (legalább a 2010-es ígéretének megfelelő, az inflációval növelt mértékű) minimum 50 %-os illetményemelést javasolunk. Most.

Ezt a javaslatunkat már 2012.október 18-án is eljutattuk Önhöz, melyre ez idáig sajnálatosan nem kaptunk választ.

Indítványunkat, mint a legfontosabb kérdéskört ezért újra előterjesztjük. Javasoljuk és kérjük, hogy az illetményfejlesztés lehetőségét, és annak feltételeit a BÉT plenáris ülése vitassa meg. Kérjük Önt (mint ahogy a legutóbbi BÉT ülésen is indítványoztuk), hogy a rendkívüli BÉT ülésre tisztelettel hívja meg a Magyarország miniszterelnökét is.

A BÉT összehívásának kérelmét (az 2012.07.15-től hatályos, a belügyi ágazati munkavállalói érdekegyeztetésről szóló megállapodás 2. sz. melléklete 6. pontjára figyelemmel) a BÉT titkára,
dr. Szebeni Andrea felé írásban is előterjesztjük. A rendelkezés szerint az ülés napirendi pontjára bármelyik tárgyalócsoport, vagy annak tagja javaslatot tehet, így a TMRSZ is.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon az Önnek küldött levél tartalmát megjelentetjük.

A hivatásos állomány várja tisztelt Belügyminiszter Úr segítségét. Reméljük nem hiába.

 

Szekszárd, 2013. március hó 19.

Tisztelettel:

Szima Judit

főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete