TMRSZ javaslat a túlmunka számításának egységesítésére

A túlszolgálatnál minden megkezdett óra teljes órának számítson!

 

sz42013.03.18-án a TMRSZ főtitkára a Belügyminiszter Úr felé tagságunktól érkezett jelzések alapján a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a Rendelet 9. §-a új (5) bekezdésének kiegészítésére tett javaslatot, mely a következő:

9. § (1) Az elrendelt túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat a Hszt. 99. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megfelelő alkalmazásával kiszámított egy órára eső távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.

(2) A Hszt. 88. § (2) bekezdése alapján szabadidőben megváltandó, évi 150 óráig terjedő túlszolgálat mértékébe nem számítható be az a túlszolgálat, amelyet az önkormányzat, vagy egyéb külső szervezet finanszíroz.

(3) A hivatásos állomány tagja részére távolléti díj kifizetésére csak a Hszt. 88. § (1) bekezdése alapján arra jogosult által elrendelt és nyilvántartott túlszolgálat után kerülhet sor.

(4) A túlszolgálatért járó díjazást a túlszolgálat napját követő naptári hónapra esedékes illetmény kifizetésével együtt kell folyósítani.

„(5) Túlszolgálat szempontjából minden megkezdett óra teljes órának számít. A túlszolgálatot naptári naponként kell elszámolni és a (4) bekezdés szerint kell kifizetni.”

Szöveges indoklás:

A jogszabály-módosítás követi a bíróságok által folytatott gyakorlatot, egyúttal egyértelművé teszi mind a foglalkoztatotti állomány, mind az illetmény számfejtő munkatársak számára a követendő eljárást túlszolgálat pénzbeli megváltása, kifizetése esetén.

A rendelkezésre álló nyilvános információk szerint a javaslatnak költségvetési kihatása nincs.

 

                                                                                   TMRSZ