A TMRSZ megköszöni!

A TMRSZ MEGKÖSZÖNI! VÁRVA A FOLYTATÁST IS!

 

59274_469733_550x413A rendvédelmisek illetményét rendező munkabér-tárgyalások időpontját a TMRSZ elodázhatatlannak tartja

 

A BÉT-en a TMRSZ már felvetette annak szükségességét, hogy egy 3-as találkozón kellene megvitatni a rendvédelmi dolgozók anyagi megbecsülését érintő aktuális kérdéseket, azzal a határozott célkitűzéssel, hogy ennek folyományaként, az megnyugtató rendezést nyerhessen.

A 3-as találkozó a Kormányfő, a Belügyminiszter úr és a TMRSZ, mint a legnagyobb rendvédelmi szakszervezet legmagasabb szintű képviselete között szerveződő  együttgondolkodást jelent, kezdeményezésünkre.

Amikor a TMRSZ MEGKÖSZÖNI a kormányfőnek dr. Orbán Viktornak személyes közreműködését, valamint a Belügyminiszter úrnak dr. Pintér Sándornak is, a 2013.március 14-től hazánkat sújtó időjárási katasztrófában tanúsítottat, valamint a rendvédelmi dolgozók hősies helytállását, a Belügyminiszter Úr által küldött sms-eket, AKKOR AZON REMÉNYÉNEK IS HANGOT AD, hogy A VÁRT 3-as találkozó is a legrövidebb időn belül létrejön.

Az a körülmény, hogy dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr felkereste a rendőrpalotát, megköszönte a rendvédelmi dolgozóknak a katasztrófahelyzetben példamutató munkáját, a TMRSZ véleménye szerint, ez már méltán ad alapot egy olyan bizakodásra, mely szerint, közel az idő, amely a munkavállalói oldal rendvédelmi szegmensének  rendezetlen egzisztenciális ügyét helyre fogja tenni, optimális megoldást találva. Ennek keretében létrejön az igényegyeztető találkozó.

A TMRSZ minden erejével odahat, hogy a rendvédelem terén ténykedők a magyar társadalom európai értékrend szerint élő, megbecsült polgárai lehessenek. Megtalálhassák mind egyéni, mind családi és közösségi boldogulásukat. Alapja ennek a bérkérdés rendezése.

Induljunk el együtt és oldjuk meg ! A TMRSZ tárgyalókész, bármely pillanatban vár a hívó szóra.

TMRSZ

OS hírek: Közlemény 1 rész.

                 Közlemény 2. rész