Nemzeti Ünnep – március 15.

olimpiamagyar

Tisztelt TMRSZ-TAGSÁG!

 

Március 15-én magyarnak lenni és magyarként érezni, ugyancsak különleges. Nemzetünk

léte annyiszor kardélen táncolt és a “lenni vagy nem lenni”-kérdéskörben pörgött, ám az

1920-as határokon belül ugyan, de ma is jegyzik európai államiságunkat és minden március 15-e, a lánglelkű ifjak szellemiségének megfelelően piros betűs nemzeti ünnep.

Szent István Európa mellett voksolt, majd Mátyás király szintén. Ténykedésük mentén a magyar a Kárpát-medencét gazdagította, gyümölcsöztethette. Ezeket a sikereket nem mindig kísérte irigységmentes figyelem, de a magyar ember szabadságvágya mindig, minden problémán felülkerekedett.

A ’48-as MÁRCIUSI IFJAK megmutatták, a magyar ember nem ismer tréfát, ha hazáját és

szabadságát veszélyeztetik.

Mi, a 165 évvel később e napon ünneplők, már azt is tudjuk, hogy a XX.század rémségei ellenére is fennmaradt nemzetünk.

Legyőztük a legyőzendő ellenséget és megmaradtunk.

Az “egyenruhás magyarok” a nemzetünk létéért ténykedők, a mentők dolgozói, a nemzeti kincsünk őrzői-védői felelőssége a történelem minden korszakában jelentékeny. Ma is. A  S Z A B A D S Á G U N K  és az E M B E R I  J O G A I N K képezik legnagyobb kincsünket, amelyekből SOHA, MA SEM ENGEDÜNK!

A világ legismertebb magyarja is történetesen “egyenruhás magyar”  volt, aki szintén mindennél fontosabbnak tartotta a szabadságot, s ezért kényszerült elhagyni hazáját egy sötét korszakban, kényszerült alkotni külföldön megismertetve a magyar nevet még a HOLDON is (ahol egyik kollégája szerint, akit PELÉNEK hívnak, szintén ő volt a legjobb), ill. a magyar ember zseniális képességeit.

Igen! PUSKÁS ÖCSI népe ma is büszke eltiporhatatlan szabadságszeretetére, kreativitására, s vallja: “NEM ENGED A 48-BÓL”…

Tisztelt Ünneplő Tagság! A TMRSZ a maga jogszabályi keretei között mindig a tagság európai értékrend szerinti értékek alapján történő képviseletét látja el, amelyek sorában az EURÓPAI SZABADSÁG SZELLEMISÉGE alapoz meg mindent.

Minden erőnkkel azért dolgozunk, hogy őseink hitét és erejét mi magunk is megmutathassuk.

A TMRSZ valamennyi tagjának szép és méltóságteljes ünnepet kívánunk!

 TMRSZ

 Részlet Petőfi Sándor Naplójából: Petőfi Sándor