Tájékoztatás a KOVO-nál történő bejelentés vizsgálatáról.

Tájékoztatás a KOVO-nál történő bejelentés vizsgálatáról

 

2013. januárjában névtelen bejelentés érkezett Szakszervezetünkhöz, valószínűsíthetően a BRFK. állományában szolgálatot teljesítő munkavállalóktól.

A levél írója a KOVO-nál kialakult létszámhelyzetről illetve az ennek következtében szükségessé vált jelentős számú túlóráról tájékoztatott bennünket. A leírtak alapján tarthatatlan helyzet alakult ki a KOVO-nál, ami már több mint 3 hónapja fennállt.

A levél írói beszámoltak arról, hogy az Osztályon a közelmúltban bekövetkezett létszámváltozások következtében, havi szinten akár 8-10 alkalommal is sor kerülhetett 24 órás túlszolgálat elrendelésére.

A levél valóságtartalmát nem állt módunkban ellenőrizni, tekintettel arra, hogy névtelenül érkezett, azonban a BRÉF keretében is napirendre került a probléma, ezért valószínűsíthettük a levélben foglalt állítások valóságtartalmát.

Fentiek alapján írásbeli tájékoztatást kértünk a BRFK KOVO állomány tagjainak helyzetéről a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól. A bejelentés tartalmának vizsgálatát a BRFK Ellenőrzési Szolgálata hajtotta végre.

Az Ellenőrzési Szolgálat 2013. január 11-én kelt levelében arról tájékoztatott bennünket, hogy a KOVO-nál szolgálatot teljesítő beosztottak részéről 2012. december végén ugyanazon adattartalommal érkezett névtelen bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitánynak címezve, mint amellyel szakszervezetünket megkeresték.

A BRFK Ellenőrzési Szolgálata kivizsgálta bejelentésünket és 2013. január 23-án levelében arról informált minket, hogy a BRFK KOVO létszámhelyzetét érintő probléma és a keletkezett jelentős számú túlóra mennyisége már több esetben képezte kivizsgálás tárgyát. A tájékoztatásban foglaltak alapján az alacsony létszámból adódóan megnőtt a végrehajtói állomány leterheltsége, amely azonban a Rendőrség alapfeladatainak ellátásához nélkülözhetetlen volt. Fentiekből adódóan kiemelt jelentőséggel bírt a szolgálat folyamatosságának fenntartása, amelynek teljesítéséhez szükséges volt a jelentős mértékű többletszolgálat elrendelése.

A tájékoztatásban foglaltak szerint a helyzet megoldását az jelentheti, hogy 2013. január 31. napjával a KOVO megszűnik, feladatait a kerületi Rendőrkapitányságok veszik át, aminek eredményeképpen a külképviseletek őrzés-védelmi feladatai hatékonyabban fognak megvalósulni és ez vélhetőleg együtt jár majd a túlórák számának csökkenésével.

Bár az Ellenőrzési Szolgálat tájékoztatása alapján a teljesített többletszolgálatból keletkezett túlórák minden esetben ellentételezésre kerültek – erről egyébként a névtelen bejelentők is említést tettek – mégsem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a rendszeres túlszolgálat – a névtelen levél tanulsága szerint – az érintetteket nemcsak fizikailag viselte meg, de kihatással volt családi és magánéletükre egyaránt.

Bízunk benne, hogy a január végén történt átszervezés nemcsak vélhetőleg, hanem ténylegesen is együtt jár a túlórák mértékének csökkenésével.

Azon kollegák, akik a tulmunka ellentételezését nem kapták meg, egyénileg, szolgálati panasz benyújtásával érvényesíthetik igényüket, melyhez a TMRSZ jogászai segítséget nyújtanak.

Bátran keressétek a főtitkárt, vagy a TMRSZ egyéni munkaügyes kollégáit.

TMRSZ