Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt pert nyert a főtitkár!

bienvenueWelcome

Pert nyert a Magyar Állammal szemben a tettrekészek főtitkára!

 Szima_Judit-k

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2013.02.12-i levelében arról tájékoztatta Szima Judit főtitkárt képviselő ügyvédjét, hogy a Nagytanács öt bíróból álló testülete, melynek tagjai Dean Spielmann, Ineta Ziemele, Mark Villiger, Nona Tsotsoria, Erik Møse, 2013. február 11-én úgy határozott, hogy nem fogadja el a beterjesztő kérvényét, miszerint a fent említett ügy a Nagytanács elé kerüljön.

Leírták, hogy a jogerős ítélet végrehajtása a Miniszteri Bizottság hatáskörébe tartozik (Egyezmény 46. cikk 2. paragrafus). Minden erre vonatkozó kérdést, beleértve –ahol releváns – az igazságos elégtételt és a lehetséges késedelmi kamatot, az Európa Tanács, Bíróság Ítélet Végrehajtó Osztályára kell eljuttatni az Emberi Jogok és Jogállamiság Főigazgatóságán.

Közölték, hogy a Bíróság ítéletet hozott az Egyezmény 41. cikke szerint és Szima Juditnak a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet főtitkárának, mint beterjesztőnek megítélt összeg kifizetéséhez kérték a bankszámlaszáma megküldését közvetlenül a kormányhivatalnoknak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 1363 Budapest, Pf. 54. szám alá.

 

„41. cikk Igazságos elégtétel

Ha a Bíróság az Egyezmény vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek megsértését állapítja meg és az érdekelt Magas Szerződő Fél belső joga csak részleges jóvátételt tesz lehetővé, a Bíróság – szükség esetén – igazságos elégtételt ítél meg a sértett félnek.”

 TMRSZ Sajtóiroda

 Előzmény: http://www.tmrsz.hu/2012/11/04/a-nemzetkozi-birosag-hatarozata-bujtogatas-ugyben/

OS hírek: http://os.mti.hu/hirek/83164/a_tettrekesz_magyar_rendorseg_szakszervezete_kozlemenye