Szakszervezeti jogosultságok bővülése

tmrsz logo

Szakszervezeti jogosultságok bővülése

Honatyáink megszavazták, hogy -1996. évi XLIII. törvény–  2013. január 1-től már nemcsak megyei szinten, azaz az  állományilletékes parancsnok által vezetett, önálló állománytáblával rendelkező szervenként 1-1 fő tisztségviselő számára biztosítják a szakszervezeti jogosultságot. Így a havi szolgálatteljesítési ideje tíz százalékának megfelelő szolgálatteljesítési idő kedvezményt már – Hszt. 34/B. § (2) bekezdése alapján – a szakszervezet szervezeti egységenként jogosult a hivatásos állomány legfeljebb egy tagját megjelölni.

Ennek következtében a jogosulti kör a megyei szakszervezeti tisztségviselők mellett most már a rendőrkapitányságokon, szervezeti egységeknél, ahol nincs önálló állománytábla, illetve határrendészeti kirendeltségeken lévő tisztségviselőkre is kiterjed, mivel az önálló állománytáblázat megléte a továbbiakban már nem feltétel, a Hszt. 247. § (1) bekezdésének g) és h) pontja alapján 2013. január 1-jétől a TMRSZ a helyi szintű szervezeti egységeknél, is megjelöljön egy-egy védett szakszervezeti tisztségviselőt.

Részletezve: A Hszt.34/C. § (1) bekezdése alapján a tisztségviselők feladataik ellátása érdekében a fegyveres szerv hivatásos állománya legalább 10%-ának – de legalább 30 főnek – a tagságával rendelkező szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által a hivatásos állomány 34/B. § (2) bekezdése szerint védelemre jelölt tagját a szolgálati beosztás szerinti havi szolgálatteljesítési ideje tíz százalékának megfelelő szolgálatteljesítési idő kedvezmény illeti meg.

A szolgálatteljesítési idő kedvezmény nem vonható össze.

A szolgálatteljesítési idő kedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni.

Ha a kedvezmény igénybevételét megalapozó indok a hivatásos állomány tagja önhibáján kívüli okból ennél később jut a tudomására, a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul bejelenteni a szolgálatteljesítési idő kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A fegyveres szerv különösen indokolt esetben tagadhatja meg a szolgálatteljesítési idő kedvezmény igénybevételét.

További védelem tisztségviselőknek, hogy a  Hszt. 34/B. §. alapján a – közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tag 15 munkanapot elérő vezényléséhez és a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához, továbbá szolgálati viszonyának a fegyveres szerv által felmentéssel történő megszüntetéséhez kivéve, ha a felmentés az 56. § (2) bekezdése alapján kötelező. Az 56. § (2) bekezdés szerinti felmentésről a közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell.

Belügyminiszter úr még 2012. év januárjában a BÉT ülés keretében tájékoztatta az irányítása és felügyelete alá tarozó szerveknél foglalkoztatottak közösségét képviselő ágazati, alágazati reprezentatív, és képviseleti jogosultsággal rendelkező szakszervezeteket, (a továbbiakban szakszervezetek) hogy szándéka szerint az önálló állománytáblával nem rendelkező helyi rendőrkapitányságokon is lehetővé kívánja tenni védett szakszervezeti tisztségviselő jelölését.

A Hszt. tervezet véleményezése során már kifejeztük köszönetünket Tisztelt Belügyminiszter Úrnak a támogatásért, azért, hogy ígéretének megfelelően helyt adott a szakszervezetek ez irányú kérésének. Köszönjük, hogy a szakszervetek érdekeinek védelmében, a jogszabálytervezet szövegében végrehajtotta azokat a változtatásokat, melyek alapján fenti jogosultságunkat ismételten gyakorolhatjuk.

Meggyőződésünk, hogy ilyen módon hathatósabban tudjuk érdekvédelmi tevékenységünket kifejteni, hiszen egyrészt tagjaink közvetlenül, személyesen jelezhetik tisztségviselőinknek a felmerült problémáikat, kereshetik meg őket kérdésekkel, másrészt a tájékoztatás is személyesebbé, közvetlenebbé válhat.

A fentiek alapján a TMRSZ újból bejelenti minden tisztségviselőjét, aki a fenti feltételeknek megfelel, hogy a kedvezmény igénybevétele mellett tagjaink rendelkezésére álljanak.

TMRSZ