Tájékoztató szolgálati idő kedvezményes számításáról

fegyőrÁttörés a Kúrián szolgálati idő kedvezményes számítása tárgyában!

Több jogerős ítélet, és Kúriai döntés is született korábban szolgálati idő kedvezményes számítása ügyében.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete korábban szolgálati panaszt nyújtott be a Szegedi Rendőrkapitányságra fogdaőri beosztásban szolgálatot teljesítő tagunk kérésére szolgálati idő kedvezményes számítása iránt.

A szolgálati panaszt –nem meglepő módon- mind a Szegedi Rendőrkapitányság, mind a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság elutasította arra való hivatkozással, hogy tagunk nem töltött be olyan beosztást, amely „fokozott koncentrációval, állandó készenléttel, és fokozott igénybevétellel, illetve veszéllyel járt volna”.

Teljes nyugalommal tehette meg ezt eddig, hiszen a Kúria (akkor még Legfelsőbb Bíróság) korábbi ítélete szerint a hivatásos állomány fogdaőri beosztást teljesítő tagja szolgálati idő kedvezményes számítására nem jogosult.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság határozata ellen jogászaink keresettel fordultak a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A Bíróság megállapította, hogy tagunk fogdaőri beosztása fokozott veszéllyel járt, továbbá a fokozott veszély és igénybevétel a napi szolgálatteljesítési idő több mint 50%-ában fennállt.

Tagunk fogdaőrként a fogvatartottak befogadását, őrzését, előállítását, felügyeletét, nevelését és egészségügyi ellátását végezte.

Az ügyben szakértő került kirendelésre, aki megállapította, hogy fogdaőrök esetében az általános kockázatokon túl a szolgálatteljesítés során fokozott igénybevétel, illetve fokozott veszély áll fenn amikor a fogvatartottak nem tartózkodnak a zárkában. A tanúk vallomása alátámasztotta, hogy a fogvatartottak körüli tevékenység lényegében folyamatosan zajlott. A bíróság erre tekintettel megállapította, hogy a fokozott igénybevétel a szolgálatteljesítés során folyamatos volt.

A fenti körülmények miatt a Szegedi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság osztotta jogászaink okfejtését, és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, illetve a bizonyított tények alapján megalapozottnak ítélte tagunk követelését.

A munkáltató az ítéletet megfellebbezte, de a Csongrád Megyei Bíróság a Szegedi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság ítéletét helybenhagyta.

Ezt követően a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a Kúriához fordult, amely a Csongrád Megyei Bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.

Megállapította, hogy tagunk a fogdaőri beosztásában a perbeli időszakban az adott beosztási helyen a tevékenységét pszichikai ártalmaknak kitéve, a szolgálatteljesítési idő több mint 50%-ában végezte.

A Kúria ítélete mindenképpen mérföldkőnek, és a rögzült bírói gyakorlathoz képest jelentős áttörésnek fogható fel, ugyanis korábban sorozatosan születtek első és másodfokú eljárásban is a hivatásos állomány fogdaőri beosztásban szolgálatot teljesítő tagjai ügyében elutasító döntések.

A Kúria ezzel az ítélettel saját korábbi döntését is felülbírálta, hiszen a korábban, hasonló tárgyban benyújtott felülvizsgálati kérelmeket több esetben is elutasította.

A fentiek miatt felhívjuk minden volt, és jelenlegi fogdaőri beosztásban szolgálatot teljesítő tagunkat az alábbiak szerint:

Amennyiben 2011. december 31. napját megelőzően fogdaőri beosztásban teljesítettetek szolgálatot, és szolgálati idő kedvezményes számítását szeretnétek kérni, forduljatok a TMRSZ Jogi Irodához bizalommal. Jogászaink várják a jelentkezéseteket.

Tájékoztatunk Titeket, hogy a szolgálati idő kedvezményes számítására vonatkozó igényetek nem évül el!

TMRSZ