TMRSZ álláspontja a 2013. évi cafetéria juttatásról!


Erzsebet_Utalvany_logoTMRSZ álláspontja a 2013. évi cafetéria juttatásról!

Jelenleg zajlik az Országos Rendőr-főkapitányság személyi állományának 2013. évi cafetéria-juttatásait szabályozó ORFK utasítás koordinációja, melynek során a szakszervezetünk véleményezését, javaslatait is kikérték.

 A Gazdasági Főigazgatóság előterjesztését és az Országos Rendőrfőkapitány utasítás tervezetét áttanulmányoztuk és észrevételeinket, megállapításainkat az alábbiak szerint összegezhetjük.

 Az utasítás tervezetben a 2013. évre irányzott éves keretösszeg egységesen 200.000 forint/fő/év –ben került meghatározásra. Ez az összeg a tavalyi és a 2011-es évhez képest változatlan maradt ugyan, de véleményünk szerint ez különösen aggályos, hiszen 2013-ban 35,7 %-os mértékű adóteherrel kell számolnunk. Ahhoz, hogy az igénybe vehető természetbeni juttatás éves keretösszege ne eredményezzen csökkenő tendenciát, úgy véljük legalább az adó mértékének növekedésével egyenes arányban meg kellett volna emelni az összeget (2011. évhez viszonyítva 16,66 %-kal, 2012. évhez viszonyítva 4,76 %-kal).

Ez nyilvánvalóan hátrányosan érinti az utasítás hatálya alatt álló munkavállalókat, különösen, ha a juttatás reálértékét vizsgálva egyéb gazdasági mutatókat is figyelembe veszünk, mint pl. a fogyasztóiár-index mértékét, ami az elérhető adatok alapján 2012. évben 2011-hez képest 5,7 %-os növekedést mutatott.

Mindezeket figyelembe véve tehát az idei évben a cafetéria keret ténylegesen felhasználható értéke tovább csökkent.

További sajnálatos változás, hogy a tervezet szerint idén kikerült a juttatások köréből a legfeljebb 50.000,- ft/év értékig igénybe vehető sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet.

Pozitívan értékelhető azonban, hogy a választható juttatások köre új elemmel – önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás – bővült a tavalyi évhez képest, ami széleskörű felhasználási lehetőséget biztosít a munkavállalóknak.

A fentiekre tekintettek kértük a koordinációt végző Hivataltól, hogy az észrevételeinket figyelembe véve módosítsák az utasítás tervezetet úgy, hogy az az érintett állomány érdekeit szolgálja.

TMRSZ