Honvéd Kórház további ellátásának igénybevétele, jogosultsága.

Honved korhaz_kulso_1

Nyilatkozattétel 2013. 02.28-ig a Honvéd Kórház ellátására

A TMRSZ arról szerzett tudomást, hogy 2013. február 28-ig nyilatkoznia kell a 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a Honvédkórház egészségügyi szakellátásra jogosultaknak arról, hogy a jogszabályban biztosított szolgáltatást igénybe kívánják-e venni! Amennyiben a nyilatkozattételre nem kerül sor a megjelölt határidőig, úgy 2013. március 31-e után az ellátás nem vehető igénybe, mivel  chipkártya rendszer bevezetését rendelték el.

Tájékoztatunk benneteket, hogy akik 2013. február 28-ig nem tesznek szándéknyilatkozatot az MH Egészségügyi Központ Munka- és Személyügyi Osztálya részére, azok 2013.03.31-e után nem vehetik igénybe a Honvédkórház (nem sűrgősségi) ellátásait.

 Ez vonatkozik az aktív, illetve a nyugállományú (szolgálati járandóságban részesülő) ellátottakra, és hozzátartozóikra!

Tájékoztatunk arról is benneteket, hogy a hozzánk eljuttatott információt hivatalosan sehol nem erősítették meg, és nem is cáfolták.

Kérünk mindenkit, hogy minél előbb tegyétek meg a nyilatkozataitokat, tájékoztassátok a többi tagjainkat, munkavállalókat a jogsérelem elkerülése érekében!

 

TMRSZ

Kórházi tájékoztató a jogosultság feltételeiről:

Az MH Honvédkórház átszervezése során szükségessé vált „az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről” szóló 175/2007. (VI.30.) Kormányrendelet módosítása. Ennek célja az MH Egészségügyi Központon belül elsősorban a Honvédkórházban nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére jogosultak körének pontosítása.

Az előzetes tervek szerint a közeljövőben az igényjogosultak az egészségügyi szakellátást az MH Egészségügyi Központ telephelyein csak és kizárólag beazonosításra alkalmas chipkártyával vehetik majd igénybe.

A chipkártya elkészítése érdekében Önnek és igényjogosult közeli hozzátartozójának nyilatkoznia kell arról, hogy a nem sürgősségi, tervezhető, köz-finanszírozott ellátást az MH Egészségügyi Központjáró- és fekvőbeteg szolgáltatást nyújtó telephelyein (Honvédkórház, Budapest és Repülő orvosi-, Alkalmasság vizsgáló és Kutató Intézet, Kecskemét) kívánja-e igénybe venni.

Igényjogosult közeli hozzátartozója a saját jogú igényjogosult személy házastársa, az egyenes ágbeli rokona, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelő szülő, a testvér, valamint az élettársa, vagy olyan személy, akinek eltartására a biztosított saját háztartásában kötelezett. Felhívom figyelmet arra, hogy az MH Egészségügyi Központ telephelyein gyerekrendelés nincs, ezért csak a 18 év feletti családtagjának lehet nyilatkoznia arról, hogy a nem sürgősségi, tervezhető, köz-finanszírozott ellátást az MH Egészségügyi Központjáró- és fekvőbeteg szolgáltatást nyújtó telephelyein kívánja-e igénybe venni.

Amennyiben a nem sürgősségi, tervezhető, köz-finanszírozott ellátást az MH Egészségügyi Központjáró- és fekvőbeteg szolgáltatást nyújtó telephelyein kívánja igénybe venni, kérem a csatolt nyilatkozatot kitölteni és legkésőbb 2013. február 28-ig az MH Egészségügyi Központ, Munka- és személyügyi osztálya részére (Budapest, 1134. Róbert Károly krt. 44) megküldeni szíveskedjék!

Tájékoztatom arról, hogyha a Nyilatkozatot a megadott határidőig nem küldi vissza, chipkártya hiányában az MH Egészségügyi Központjáró- és fekvőbeteg szolgáltatásait 2013. március 31. után nem tudja igénybe venni.

Amennyiben az igényjogosult hozzátartóinak több nyilatkozatot (lapot) kell kitölteni, úgy kérjük, tüntesse fel pontosan, hogy ki az igényjogosult.

Kormány rendelet letölthető itt:  175/2007 Korm. rend.

Nyilatkozat letölthető itt: Nyilatkozat