- TMRSZ – Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete - https://tmrsz.hu -

TMRSZ tájékoztatás a rendőr igazolványaik kiadása és nyilvántartása tárgyában!

TMRSZ tájékoztatás az 53-2012 BM utasításról

rendőr igazolványaik kiadása és nyilvántartása tárgyában! 

rendorig2

A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadása és nyilvántartása az utasítás hatályba lépését követően az alábbi lesz:

Az igazolvány általában a belügyi szerv személyi állományába való tartozást, a személyi állomány, nyugállomány és a szolgálati járandóságban részesülők számára biztosít a belügyi szerv kezelésében álló objektumba belépést (a be- és kiléptetés, valamint a benntartózkodás szabályainak megtartása mellett), továbbá tanúsítja a hivatásos vagy nem hivatásos jogviszonyban történő foglalkoztatás tényét a nyugállományba helyezetteknek és a szolgálati járandóságban részesülőknek.

Fenti eseményeknek az nap kell teljesülni, amikor az esemény bekövetkezik, amennyiben az hétvége, vagy munkaszüneti nap, a következő munkanapon.

A visszavont igazolványokat a hatáskörrel rendelkező személyügyi szerv évente selejtezi. Erről jegyzőkönyvet készítenek, melyet a központban is rögzítenek. Egy példányt a selejtezéstől számított 10 évig meg kell őrizni.

Az érvénytelen igazolvány közeli hozzátartozónak történő átadására is van lehetőség, de csak akkor ha annak sorszámát vissza kell vonni, az igazolványt visszavonhatatlanul érvényteleníteni kell a hologram közepén történő átlyukasztással, selejtezni kell, az érvénytelenítés tényét rögzíteni, valamint a közeli hozzátartozó az érvénytelen igazolvány átvételét köteles aláírásával igazolni. Aki legalább 20 évig szolgált a belügyi szervnél, a fenti szabályok betartása mellett átvételi elismervény ellenében megkaphatja érvénytelenített igazolványát.

Az utasítás hatályba lépésekor érvényes igazolványok továbbra is érvényesek, amíg a rajtuk feltüntetett érvényességi idő le nem jár, vagy vissza nem vonják azokat. A szolgálati járandóságban részesülő nyugdíjas igazolványát 2013. március 31-ig visszavonja és új igazolvánnyal látja el őket a személyügyi szerv. A BÁH berendelt hivatásos állományú tagjai kiegészítő igazolványát 2013. február 28-ig visszavonják és selejtezik.

53-2012 BM utasítás melléklete megtekinthető és letölthető itt!

TMRSZ