Juttatás a rendőrségen dolgozók részére háromszor 9 300 Ft értékben

Juttatás  a rendőrségen dolgozók részére

háromszor 9 300 Ft értékű csekély ajándék formájában

 

A TMRSZ főtitkárának megkeresése nyomán az ORFK RÉT koordinátora az alábbiakról tájékoztatta a  szakszervezetünket:

„Az ORFK gazdasági főigazgatójának – mint a RÉT munkáltatói oldal vezetőjének – megbízásából  tájékoztatom, hogy a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozatában az előterjesztésben meghatározott feladatokra 3 925 millió forint póttámogatást biztosított a rendőrségnek.

Az országos rendőrfőkapitány úr úgy döntött, hogy a személyi állomány részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.§ (3) bek. a) pontja alapján – háromszor 9 300 Ft értékben * csekély értékű ajándékot ad.

A juttatást az állomány részére a rendőrség Erzsébet-utalvány formájában biztosítja, az utalványok beszerzéséhez és a kifizetőt terhelő közterhek megfizetéséhez az előirányzati fedezet az Országos Rendőr-főkapitányságnál rendelkezésre áll.

A juttatásra – differenciálás nélkül * a rendőrség állományába tartozó hivatásos-, kormánytisztviselő-, közalkalmazott és munkavállaló *közfoglalkoztatott munkavállaló kivételével – jogosult, akinek a rendőri szerveknél, illetve a rendészeti szakközépiskoláknál 2012.november hónapban illetményt számfejtettek és 2012. november havi illetményét ezektől az intézményektől kapta. A 2012. november 30-át követően állományba kerülők nem jogosultak csekély értékű ajándékra. Az utalványokat a rendőri szervek és a rendészeti szakközépiskolák – az előzetes tervek szerint – 2013. január 20-ig biztosítják a jogosultaknak. A csekély értékű ajándék biztosításáról a vezetőknek az állományt tájékoztatni kell.”

 

TMRSZ