Interjú a TMRSZ Főtitkárával

Mostanában a társadalom egyre több rétege látja úgy, hogy az utcára kell vinni a problémáit, és csupán demonstrációsorozattal oldható meg a számára igazságtalannak tartott helyzet.

A Humán Platformot egy hónappal ezelőtt alapították, elsődlegesen a független színházak védelmében. Majd megkeresték a főként az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó, hasonlóan kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokat, így jött létre 21, a kultúrában, az egészségügyben, az oktatásban és a szociális ellátásban érdekelt szervezet összefogásával a Humán Platform. A szervezet egyik alapítója, Gulyás Márton, a Krétakör ügyvezetője már gyújtó hangú beharangozó beszédet mondott a HÖOK és a Hallgatói Hálózat által szervezett tüntetésen múlt szerdán.

A rendőrök ugyanakkor fegyelmezetten, és professzionálisan végzik feladatukat. Teszik ezt annak ellenére, hogy az utóbbi időben a rendőrök és a rendőrség volt az a társadalmi csoport, amelynek a legtöbb sérelmet kellett elszenvednie: szolgálati nyugdíjak elvétele, szakszervezetek jogainak megcsorbítása, rendőrség átszervezése, stb.

A rendőrök érzéseiről, álláspontjáról, és az esetleges rendőr demonstrációkról kérdezem Szima Juditot, a legaktívabb, és a fegyveres szervek által sokszor „nagyon szókimondónak” nyilvánított Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének főtitkárát.

Üdvözlöm Judit!

Körülbelül másfél évvel ezelőtt mondhatni a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete indította meg a demonstráció sorozatot. Több demonstrációt is szerveztek első, 2011. nyarán történt előzetes letartóztatásáig. Hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet? Van-e esély újabb rendőr demonstrációkra?

– Én szakszervezeti vezetőként a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, a köz szolgálatában állók érdekeit képviselem, és képviseltem mindig is. Ezért nem feladatom, hogy a most kialakult helyzetről véleményt mondjak. Egyébként is úgy vélem, hogy a kérdés idő előtti. Mivel az oktatási reformot több lépcsőben hajtja végre a kormány, felelőtlenség lenne a jogszabályok tényleges, parlament által elfogadott szövegének ismerete nélkül bárminemű nyilatkozatot is tennem. Ráadásul a kormány most érdemben tárgyal is, ami pozitívunként értékelendő. Az viszont jól érzékelhető, hogy a politikai szintéren az ellenzék minden eszközzel próbálja a kormány jobbító törekvéseit hitelteleníteni.

A TMRSZ mindig is határozott, szigorúan körülírt értékrendet képviselt. Értékrendünk olyan állandó értékeken alapul, mint a hűség, a hit, a hazaszeretet, lojalitás, a kollegialitás, és a szakmaiság.

– Szép gondolatok. Ön azonban, mint szakszervezeti vezető, minden bizonnyal tudja, hogy ma már elkerülhetetlen közszereplőként kinyilvánítani a pártokhoz való viszonyt.

– Nem hiszem, hogy feltétlenül így kellene lennie. A rendőr szakszervezetek között látok erre példát, a TMRSZ azonban nem kíván egy párt mögé sem besorolni. Szakszervezetünk csupán egy, a tagjai érdekeit védő professzionális érdekvédő szervezet.

Ha mindenképpen meg kellene határozni, azt mondanám, hogy az ateista és decentralizált, liberális nézetek helyett tagjaink és vezetésünk nagy többségben jobboldali értékrendet vallanak magukénak.

Ez azonban semmiképpen sem jelenthet politikai pártok melletti elköteleződést. Szakszervezetünk a függetlenségére a legbüszkébb. Nem hiszem, hogy bármely párt kiszolgálójaként eredményesen, és hitelesen tudnánk tagjainkat képviselni. Nem vagyunk megvehetők, nem vagyunk megfélemlíthetőek sem.

Én közel egy évig voltam politikai fogoly ezen meggyőződésem miatt ebben az országban, álláspontom azonban nem változott. Nem bántam meg, hogy nem adtam el magam, és így nem volt olyan „segítő kéz” amely kivont volna engem ez alól a bosszúhadjárat alól.

Tisztségviselőinket személyesen ismerem, mindannyian kiváló emberek, és bárki utánam csinálná a szakszervezetünkért, tagjainkért, és az általunk képviselt értékek védelmében ugyan ezt. Nem bántam meg semmit, és semmit sem csinálnék másként.

2011.-ben úgy gondoltuk, hogy csupán demonstrációkkal lehet a rendőrök jogainak elvételének gátat szabni. Ameddig a többi szakszervezet minket kiközösítve eredménytelenül „tárgyalgatott” addig mi naponta több ezer fővel demonstráltunk.

E miatt egyes érdekcsoportnak és szakszervezeti vezető kollégáimnak csakhamar persona non grata lettem, és „nemzetbiztonsági kockázat” ahogy Kövér László mondta.

A helyzet azonban mára sokat változott. Jelenleg a fegyveresekről szóló törvény, a Hszt. rögzíti, hogy a fegyveres testületek tagjai nem vehetnek részt olyan politikai rendezvényeken, melyek a kormány ellen irányulnak.

Felelős szakszervezeti vezetőként senki életét, karrierjét nem kockáztathatom. Tagjaink családos, járandóságból élő, több gyermekes rendőrök. Nem kockáztathatom felelőtlen hangulatkeltéssel, és kijelentésekkel saját és családjuk biztonságát.

Volt rendőrként, és szakszervezeti vezetőként szem előtt kell tartanom a rendőrség szervezetének működését is, mely ebben a helyzetben nem viselne el többlet terhelést. A kollégák a sorozatos demonstrációk miatt már így is erejükön felül teljesítenek.

Összességében ezért azt kell mondanom, hogy most nem a demonstrációk időszaka van. Számunkra pedig különösen nem, a fegyveresek számára, hanem a párbeszédé. A TMRSZ azért harcol, hogy elismerjék egyenlő tárgyaló félként, de legalábbis odafigyeljen a kormány azokra a javaslatainkra, melyek szakmai alapokon, a magyar állampolgárok számára megnyugtató módon a rendőrség eredményesebb működését segítik elő.

Természetesen ön újságíróként minden bizonnyal értesült arról, hogy egyes rendvédelmi szakszervezetek ismételten demonstrációs bizottságot alakítottak, és tüntetéseket kívánnak szervezni.

Én úgy gondolom, hogy felelőtlenül, szakszervezeti vezetőkhöz nem méltóan döntöttek. Tagjaik érdekeit figyelmen kívül hagyva adták el magukat bizonyos politikai köröknek. Ettől azonban mi mindig teljes mértékben elhatárolódunk, és jelenleg is elhatárolódunk, és el is zárkózunk.

– Miben határozná meg a TMRSZ céljait?

Már szakszervezetünk megalapításakor kinyilatkoztattuk ezeket a célokat. Mi a valódi problémák ellen küzdünk, fellépünk a viszályszítás ellen, fellépünk a szervezeten belül és kívül méltatlanságot elszenvedni kénytelen rendőrért, minden munkavállalóért. Sok ezer ember érdekét védelmezzük. A TMRSZ mindig is a gondolkodni merő, hazafias érzelmű, hazáját és a hivatásukat szerető és féltő magyar rendőrök, és minden munkavállaló számára kínált és kínál menedéket, és a számukra kíván a jövőben is utat mutatni. Példa rá, hogy csatlakoztak 2010-ben az NKÖV NP KFT FBŐ a Múzeumokat őrző fegyveres biztonsági őrök közel 200 fővel, valamint a Kecskeméti Hódmezővásárhelyi Mentősök 2011-ben.

2006-os események kapcsán egyedüli szakszervezeti vezetőként azért is, mert bocsánatot kértem a magyar néptől az őket vegzáló rendőri túlkapások miatt, a beindított államgépezet emiatt rendfokozatomtól megfosztott, pénzbüntetésre ítélt.

Az ott kimondottakat azonban a mai napig helyt állónak gondolom. A korrupció felszámolásának fontosságát úgy értékelem, hogy végre a kormány is prioritásként kezeli, legalábbis a napjainkban zajló, és a közelmúltban lezajlott események ezt mutatják.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter irányítása alatt megkezdődött a rendőri vezetői körökben a bűnös kapcsolatok és az azzal való visszaélések megalapozott gyanúja miatt a tisztogatás. Jól láthatóan több megyében rendőri vezetői helycserék történtek, és szinte hetente buknak le rendőri vezetők köztörvényes bűncselekmények elkövetése megalapozott gyanúja miatt, ami azt mutatja a mi olvasatunkban, hogy egy megtisztulási folyamat részesei vagyunk.

Úgy vélem, hogy ilyen mértékű megtisztulási folyamat a magyar rendőrségen belül még nem volt az elmúlt évtizedekben. Én mindenképpen pozitívumként értékelem, hogy a kormány végre felmérte a közélet tisztán tartásának jelentőségét, és hajlandó is tenni érte. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az állami szerveknél, így a rendőrségen is olyan személyek dolgozzanak, akik morálisan, etikailag és erkölcsileg is feddhetetlenek, hiszen másként nem valósulhat meg a rendőri hivatás megbecsültségének visszaállítása. Egy korrupt rendőrség nem várhatja el az állam polgáraitól a tiszteletet és a megbecsülést. Ha pedig a rendőrség nem tudja kivívni magának az emberek bizalmát és megbecsülését, akkor nem is működhet megfelelően.

Természetesen akkor, mikor korrupciót és rendőri bűnözést emlegetünk, nem csupán a rendőri vezetők esetleges szervezett bűnözéssel történő összefonódására gondolok. A média általában csupán ezt láttatja, de az éremnek mint mindig, ez esetben is két oldala van. Mi olyan rendőrségért harcolunk, ahol a képességeket, és a szakmai elhivatottságot értékelik, és nem uram-bátyám alapon történik a szakmai előremenetel, egy-egy magasabb beosztás, rendfokozat elnyerése.

Ameddig erőmből telik, és lehetőségem lesz rá, harcolni fogok a tiszti kinevezések, az előléptetések átlátható rendszerének megteremtéséért, a megosztó politika ellen, a szolgálati járadékosok létbiztonságának megteremtéséért, a szerzett jog elvétele visszaadásáért, és a tisztességes bérezésért, annak EU szintre történő felhozásáért. Ennek érdekében tett intézkedéseinket minden esetben mindenkor nagy körültekintéssel, és alapos mérlegelést követően kell megválasztanunk, védve ezáltal is a munkavállalókat.

– Mit üzen a rendészeti szakközépiskolák és egyetemek hallgatóinak?

Azt, hogy jól választottak. Azt, hogy rendőrnek lenni kiváltság.

Azt, hogy aki most, ezen a vizsgán megbukik, az rossz pályát választott.

Azt, hogy a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai vállalják, hogy a civilekhez képest, többletkötelezettségek terheljék őket.

E többletkötelezettségek jelentős része alapjog-korlátozásban ölt testet, és ennek tudatában, méltósággal kell életüket élniük.

Azt, hogy a Hszt. preambuluma szerint „Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hűséget, bátor helytállást követel”. Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó elvárja, hogy a hivatásos állomány tagjai tartózkodjanak minden olyan cselekménytől, amely a rendőrség működése iránti közbizalmat veszélyezteti.

A rendőri pálya szépsége, és nehézsége is éppen ebben áll: megtanulni elfogadni, és végrehajtani az elöljárók utasításait, és minden körülmények között megvédeni hazánk törvényes rendjét és biztonságát. Egyszerűen a miatt, mert e nélkül a rendszer, és az ország nem működhet.

A fegyveres erők, a rendőrség tagjai által történő demonstráció eszköze is korlátozva van, ennek gyakorlását a törvény korlátozza, ezt a jogot is megvonták az országgyűlésben.

Ennek tudatában vállalták már a kezdő rendőreink, hogy más, sokkal szigorúbb törvények vonatkoznak rájuk, mint a civilekre. Ennek fényében pedig a TMRSZ joggal várhatja el, és ennek érdekében meg is tesz mindent, hogy a rendőrök bére az EU-s szintre történő felemelése minél rövidebb időn belül rendeződjék.

Tehát remélem, hogy hamarosan ehhez a gondolathoz azt is hozzátehetem, hogy önként vállalt jogaik korlátozásáért cserében azonban erkölcsi, anyagi, szociális és egyéb elismerésben, privilégiumokban részesülhetnek a hivatásos állomány tagjai.

Záró gondolatként pedig főként azt üzenem, hogy a rendőri pályához megkövetelt magasabb erkölcsiséget nem csak megérteni kell, hanem annak betartására életünk minden percében figyelni, és a szerint élni is kötelező. A rendőr mindenkor személyes helytállással példát mutat. Így szolidáris társaival, a szolgálat ellátásakor hatékony, lojális, lelkiismeretes és pontos, a magánéletben pedig fegyelmezett magatartásban, valamint az erkölcsi normák betartásában köteles élen járni.

– Köszönjük az interjút! Jó egészséget kívánunk Önnek és szeretteinek, és kívánjuk, hogy céljaikat minél hamarabb megvalósíthassák. Úgy gondolom, ez nem csupán a rendőrök, hanem a társadalom egészének is érdeke.

Hanga Zs.