Főtitkári beszámoló (2012. december 10.)

Alapszabály módosításának elfogadása, tisztújítás a TMRSZ-ben

A TMRSZ rendkívüli Kongresszusának megtartására került sor 2012. december 9-én Advent 2. vasárnapján. A Kongresszus helyszínét az Adyligeti RSZK biztosította, amelynek zavartalan lebonyolításáért ezúton is köszönetet mondok az iskola vezetésének és személy szerint Bodnár József úrnak, a TMRSZ immár 5 évre megválasztott elnökének.

A TMRSZ kongresszusa sorrendben a negyedik kongresszus, amelynek összehívására a vezetésben bekövetkezett személyi változások (kizárások), ebből adódóan a tisztújítás szükségessége és az Alapszabálynak a megváltozott jogszabályi környezethez való igazítása, továbbá – figyelemmel az elmúlt időszak történéseire – a TMRSZ gazdálkodása beszámolásának minél részletesebb ismertetésére és a 2013-as feladatok meghatározására került sor.

Napirendi pontként további két, korábban már felfüggesztett és eljárás alá vont TMRSZ tag ügyének a megvitatására is sorkerült a küldöttek által.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete decemberi kongresszusán a jelenlévő küldöttek  8040 főt képviseltek, melyből 7666 fő rendőr.
Az ügyrendi kérdések megszavazását követően a tisztújításokra került sor.
Az Alapszabály szerint meghatározott választások eredménye:
A Kongresszus tiszteletbeli elnöknek Both Lászlót jraválasztotta.
A TMRSZ megválasztott új Vezetői Testületének tagjai 2012. december 9-étől:
1. Csóri Csaba r.zls. Monori RK-ról
2. Nagy László r.főtörzszászlós Hajdunánási RK-ról
3. Csirke Judit r.fhdgy. BRFK. V.kerületéből
4. Gulyás László NKÖV-nél szolgálatot teljesítő lett.

A Kongresszus új elnököt választott, amelynek értelmében Bodnár József, r. fhdgy.
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolán szolgálatot teljesítő lett, a TMRSZ addig megbízott ügyvivő elnöke került megválasztásra.
A Kongresszus a főtitkári tisztséget is szavazásra bocsátotta, amelynek értelmében személyemet a Kongresszus ellenszavazat nélkül megerősítette az eddigi pozíciójában, amelyet egyfajta demonstratív kiállásként értékeltem az elmúlt közel másfél év lejáratási kísérletei ellenére. Ezúton is köszönöm, mind emberként, mint bizalmat élvező főtitkárként a tagságot képviselő küldöttek eképpen megnyilvánult kiállását mellettem.
A Kongresszus a méltatlansági eljárás alá vont Ő. A. és F.M. tagokat a TMRSZ-ből kizárta. Az érintettek részére a határozatok postázása folyamatban van.

A pénzügyi beszámoló során a küldöttek annak elfogadásával ismételten – továbbra is – kinyilvánították a TMRSZ gazdálkodásának szabályszerűségét, célszerűségét és hasznosságát. A TMRSZ gazdálkodása során a tagság vagyonáért való gazdálkodás a tagságot képviselő küldöttek szerint is a jó gazda gondosságával valósult meg, amely ismételten egyértelmű üzenet is egyben a TMRSZ vezetőjét és munkatársait vádlottak padjára ültető Somogy Megyei Főügyészségnek.

A szavazási eredmények és azok arányai egyértelműen azt tükrözik, hogy a tagság kiáll a főtitkár mellett, elégedett munkájával. Az egyes tisztségekhez tartozó  hatásköri változások (újabb hatáskörök, vagy meglévők csorbítása, átrendezése) szükségessége nem vetődött fel, a jelenlegi helyzetben is erős, feszes irányításra van szükség a demokratikus elvek figyelembe vétele mellett. Ez azért lényeges, mert minden bomlasztási kísérletet eddig gyorsan, hatékonyan sikerült megakadályozni, amely egyben záloga annak is, hogy a TMRSZ továbbra is megőrzi arculatát a munkavállalók melletti kiállás során.

A TMRSZ Programjának felülvizsgálata is megtörtént. Lényeges változás a TMRSZ programjában a szolgálati nyugdíjak visszamenőleges hatályú megszüntetése elleni érdekvédelmi tevékenység. Célkitűzésünk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel minél hatékonyabban arra törekedjünk, hogy az emiatt bekövetkezett jogsérelmek orvoslásra, kompenzálásra kerüljenek, a már szolgálati nyugdíjjogosultságot szerzett egykori munkavállalók létbizonytalansága, kiszolgáltatottsága megszűnjön a jogszabályi rendelkezések ennek megfelelő módosításaival.
A tagságot képviselő küldöttek bizalma az egyéni elismerés mellett kihat az egész szervezet életére, s új lendületet ad a folytatáshoz, amelyből mindannyian erőt tudunk meríteni.

Szekszárd, 2012.12.10.

Tisztelettel:
Szima Judit főtitkár