Újabb siker NKÖV ügyben

A munkavállalók kollektív jogai körében valódi áttörést sikerült elérnünk, valamint a TMRSZ a Wesselényi úton irodát kapott

Úgy látszik, hogy a TMRSZ kitartó, sokszor harcias kiállása az NKÖV Kft. FBÖ állománya mellett, lassan meghozza gyümölcsét. A TMRSZ ismételten jelentős sikert könyvelhet el a munkavállalókért folytatott következetes érdekérvényesítésének köszönhetően.
Legutóbb 2012. szeptember végén ültek tárgyalóasztalhoz az NKÖV Kft., az Üzemi tanács, illetve a TMRSZ képviselői, hogy tovább folytassák a kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalás sorozatot.
A TMRSZ képviselői a munkavállalók kollektív és egyéni jogai védelmében egy 16 pontból álló javaslatcsomagot adtak át a munkáltatói oldalnak, amely hosszú vitát követően egyhangúan támogatta az abban foglaltakat. A munkavállalók kollektív jogai körében valódi áttörést sikerült elérnünk.

A munkavállalók egyéni jogait érintő részben olyan lényeges kérdésekben született megállapodás mint a próbaidő maximalizálása, a végkielégítés mértéke, a munkára képes állapot vizsgálatának szabályozása, a munkavégzés alóli mentesítés, a munkaidő és pihenőidő szabályai, stb.
Az éjszakai pótlék mértéke tekintetében szintén közeledtek az álláspontok. A felek úgy állapodtak meg, hogy a munkavállalók pótlékainak, illetve béremelésének kérdéskörét később vitatják meg. A tárgyalások várhatóan a jövő hónapban folytatódnak.

Szakszervezetünk tisztségviselői eddig méltatlan körülmények között voltak kénytelenek tevékenységüket végezni:
Most kollektív szerződésben is rögzítésre került, hogy az NKÖV székhelyén Wesselényi utcában Budapest VI. kerületben  a TMRSZ irodát kap, az NKÖV a TMRSZ irodahelyiségébe bútort és számítástechnikai eszközöket biztosít, továbbá biztosítja a Kft. faxának használatát is.

Kérünk minden FBÖ-s kollégát, hogy amennyiben problémátok van, vagy csupán valamilyen jelzéssel kívántok felénk élni, forduljatok bizalommal a TMRSZ helyi titkárához és munkatársaihoz. Kollektív szerződésben vállalt a munkáltató kötelezettséget arra is, hogy a munkavállalói érdekképviselet megfelelő biztosítása érdekében szakszervezetünk Mt. szerinti védelemben részesített tisztségviselői részére a szakszervezeti konzultációkon való részvételt a munkaidő kedvezményen felül biztosítja.

Tájékoztatjuk érintett tagjainkat arról is hogy a munkáltató továbbra is vállalja a szakszervezeti tagdíjak térítés mentes levonását illetve átutalását a TMRSZ részére.

Mint ahogyan korábban tájékoztatást adtunk, az NKÖV Kft.-nél 300 Fegyveres biztonsági őr teljesít szolgálatot, akik kiemelt fontosságú és nagy felelősséggel járó szolgálatot látnak el. Gondoskodnak Magyarország pótolhatatlan nemzeti értékeiről, muzeális, történelmi értékeinek védelméről, történelmi helyek, építmények védelmét látják el. Illetményük azonban nem haladja meg a közmunkások bérét.

A TMRSZ egyik legfontosabb célja, hogy ez a helyzet mielőbb megváltozzon, és drasztikus béremelés történjen.

Meggyőződésünk, hogy ez nem csupán a munkavállalók, hanem a munkáltató érdeke is, mivel más eszközökkel nem tudja megfékezni a képzett fegyveres állomány egyre gyorsuló fluktuációját. Ezt a meggyőződésünket támasztja alá az is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012.augusztus 31-én arról tájékoztatta a TMRSZ főtitkárát, hogy a mindent elkövet annak érdekében, hogy a Társaságnál a forráshiány miatt kialakult helyzet mielőbb rendezésre kerüljön, amelyhez kérte Főtitkár Asszony szíves türelmét.

Balog Zoltán miniszter Úr arról is tájékoztatta a főtitkárt, hogy a TMRSZ-nek adott válaszát Orbán Viktor  Miniszterelnök Úr részére tájékoztatásul szintén megküldte.

A TMRSZ úgy ítéli meg, hogy felsőbb szinten is komolyan veszik felvetéseinket, azt megalapozottnak tartják, melyet a munkavállalók érdekében ez idáig tettünk, és valóban megoldást keresnek a problémára.

A tárgyalásokon a TMRSZ delegációját Gulyás László ügyvivő VT tagunk vezeti.

TMRSZ