Újabb pernyerés akciószolgálati pótlék ügyben

A Munkaügyi Bíróság ítéletében ismételten megállapította a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jogszabálysértő gyakorlatát, és elismerte az állomány akciószolgálati pótlékra való jogosultságát.

Tagjaink megbízása alapján Bács-Kiskun Megyében több ízben nyújtottunk már be szolgálati panaszt akciószolgálati pótlék megfizetése tárgyában, de panaszunkat első és másodfokon is elutasították.

A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség állományában szolgálatot teljesítő tagjaink ügyében ezt követően sorozatosan kereseti kérelemmel fordultunk a Kecskeméti Munkaügyi Bírósághoz, amely rendszerint – hosszadalmas peres eljárás eredményeként – helyt adott keresetünknek, és az elmaradt akciószolgálati pótlék megfizetésére kötelezte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot.
A munkáltató általában azt a gyakorlatot követi, hogy a Munkaügyi Bíróság első fokú ítéletét nem fellebbezi meg, ezért az első fokú ítéletek jogerőssé is váltak.

Az eljáró bíróság az indokolásában a Legfelsőbb Bíróság –Kúria – döntéseire hivatkozott, amelyek kimondják, hogy az országos és megyei elrendelésű akcióban, fokozott ellenőrzésekben végzett szolgálati feladatok ellentételezéseként jár az akciószolgálati pótlék.
A bíróság kétséget kizáróan bizonyítottnak találta azt, hogy az ilyen jellegű akciókban részt vevő állomány tagja jogosult az akció szolgálati pótlékra, hiszen az adott tevékenység jellemzői alapján kimerítette a 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet 57. §-ában meghatározott akció szolgálat fogalmát, s ezért az ilyen jellegű tevékenységben részt vevő személyeket a Hszt. 254. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti akció szolgálati pótlék megilleti.

Annak ellenére, hogy a Hszt. rendelkezései egyértelműek, illetve hogy a Bíróság minden egyes esetben megítélte az akciószolgálati pótlékot a kollégák számára, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság folytatni látszik jogellenes gyakorlatát.

Csupán abban az esetben hajlandó kifizetni a hivatásos állomány tagjainak jogos járandóságát, ha arra a Bíróság kötelezi. Ezzel álláspontunk szerint a munkáltató megvalósítja a Hszt. 5. §-ában foglalt rendeltetésellenes joggyakorlást, mivel a jogos járandóság tömeges visszatartásával az állomány tagjainak indokolatlan érdek- illetve jogsérelmet okoz.

A fentiek miatt felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy mindazok, akik országosan, illetve területileg elrendelt fokozott ellenőrzésben vettek részt, jogosultak akciószolgálati pótlékra,, ezért mindenképpen érdemes szolgálati panaszt benyújtani a munkáltatóhoz. A TMRSZ bármikor a segítségetekre lesz, és vállalja ezekben az ügyekben a jogi képviseletet.

Tájékoztatunk Titeket arról is, hogy szakszervezetünk a bírói döntésre figyelemmel megkeresi a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot a helyzet rendezésére, és felszólítja a munkáltatót a jogellenes gyakorlat befejezésére, továbbá az elmaradt akciószolgálati pótlékok megfizetésére.
Bízunk benne, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság –a Bírósági gyakorlat ismeretében- intézkedésben rendelkezik majd a pótlékra való jogosultság megállapításának, és a folyósítás eljárási rendjének belső normában történő szabályozására.

TMRSZ