FŐTITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a TMRSZ tagságát, hogy lezárult a felfüggesztett 3 fő tisztségviselő ellen indított méltatlansági eljárás. Az összefoglaló jelentést alapul véve a Vezetői Testület 7:1 arányban R.Attila, Z.Tamás és B.Zoltán kizárásáról hozott döntést, amely Alapszabályunk értelmében az eljárás napjától, azaz 2012. július 23-tól hatályos. A Küldöttértekezlet II. fokon eljárva többségi döntéssel helyben hagyta a VT kizárásról hozott határozatát, egyben 36 hónapos időtartamra ügyvivő elnöknek bízta meg Bodnár József urat, aki az Adyligeti Rendőr-szakközépiskolában teljesíti szolgálatát.

Ügyvivő Tagoknak Fityó Mónikát nyugdíjas r. szds-t és Bitó Norbertet, aki a Hódmezővásárhelyi Mentőknél teljesít szolgálatot. Az érintettek részére a határozatok kipostázása folyamatban van.

A kizárások tükrében, az elmúlt hetekben terjesztett hazugságokkal és rágalmakkal kapcsolatban kötelességemnek érzem reagálni és válaszolni azon tagjainknak és szimpatizánsainknak akikhez ezek a hazug szólamok, feltett álságos kérdések eljutottak.

Az elmúlt héten a TMRSZ életében jelentős változások történtek és joggal érdekli a tagságot a történések mögöttes háttere. Az ellenem és egyes tisztségviselő társaim ellen folytatott internetes hecckampány – amely alkalmanként a munkáltató belső levelezési rendszerének az igénybevételével zajlik – „eredményeként” tény, hogy Csongrád megyében több mint egy tucat fő szüntette meg a tagdíjfizetési megbízását az elmúlt hónapban, amely sajnálatos. Ezzel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy egyes személyek – akik hangzatos nyilatkozataikban mindent a „TMRSZ érdekei szerint” tesznek – a tagokat félretájékoztatják, hazugságokat, félinformációkat terjesztenek anélkül, hogy az általuk is tudott, a döntéseket megalapozó valós érveket is elmondanák. Ezt nem teszik, mert ez esetben a tagokat nem tudnák befolyásolni érdekeiknek megfelelően.

Legfőbb hangzatos érvük, hogy nincs demokrácia a TMRSZ vezetésében.

Ez hazugság és az alábbiak szerint cáfolom a terjesztett hazugságokat és rágalmakat. Teszem ezt azoknak a tagjainknak és szimpatizánsainknak választ adva, akik hajlamosak meghallani a terjesztett rágalmakat, és ezáltal annak a mögöttes szándéknak az áldozatává válva, hogy kilépésükkel a TMRSZ rombolását segítsék elő. Semmiképpen sem a TMRSZ-t rombolni igyekvő személyek kérdésére válaszolva teszem meg ezt, a félreértést elkerülendő.

Hazug, jellemtelen emberekkel ugyanis nem állok le vitatkozni, ez méltatlan mind a TMRSZ szellemiségéhez, mind saját értékrendemhez.
Természetesen a tagok és a küldöttek is minden lényeges kérdésükre választ kaptak eddig is, és akinek kétségei vannak, azok is megkaphatják az esetlegesen nyitva álló, megválaszolatlan kérdéseikre a válaszokat, amely viszont – személyiségi jogokat is érintő, bizalmi jellegéből adódóan – nem lehet egy nyilvános tájékoztató tárgya.

Felteszem a kérdést: Ha valakinek nem tetszik a TMRSZ arculata, felépítése, vezetése és irányvonala, akkor annak idején vajon miért lépett be és miért tettek meg mindent annak érdekében, hogy azzal azonosulóknak látsszanak?
Az elmúlt években ugyanis semmit nem változott ez a felépített struktúra, annak rendszere. Ez vezetett el ahhoz, hogy a semmiből létrejött Magyarország talán egyetlen hiteles rendőrszakszervezete, 2011-re közel tízezer aktív taggal, stabil alapokkal és tekintéllyel.

A dolgozók előtt hitelünk volt, van, és reményeim szerint lesz is. Ezért dolgoztuk, és fogunk dolgozni a továbbiakban is. Hibák előfordulhatnak, mert aki nem dolgozik, csak az nem hibázik. A hiba megbocsátható, a bűn, a jellemtelenség az árulás viszont nem.
A bizalmat megszerezni, megtartani és elveszíteni lehet. Visszaszerezni nem.

A demokrácia szabályai érvényesülnek akkor, amikor a Kongresszus által megválasztott Alapszabály rendelkezései szerint a szervezetet a főtitkár vezeti. Ahogyan társadalmunkban a miniszterelnök vezeti a kormányt, az alárendelt miniszterek is az ő utasításai szerint kötelesek eljárni. A demokrácia szabályai szerint elképzelhetetlen, hogy a miniszterek hoznak egy „többségi” döntést és azt a miniszterelnöknek végre kelljen hajtania.

A megválasztott vezető ténykedése ellen ható miniszteri fúrás nem demokrácia, hanem jellemtelenség és árulás. Akik a jelenlegi helyzetben a TMRSZ eredményeit figyelmen kívül hagyják és úgy kritizálnak vélt vagy valósnak látszó alappal, hogy a döntéseket megalapozó körülményeket tudatosan figyelmen kívül hagyják és félremagyarázzák, annak nincs helye az általam vezetett szervezetben. Nekik azt kell mondjuk, „kívül tágasabb!”. Ez történt meg a minap.

Egy demokráciában is természetszerű, hogy a nem egy irányba húzó minisztert, vagy minisztereket rövid úton menesztik, és máshol kell, hogy érdemeiket kamatoztatva értéket hozzanak létre. Normális esetben ez történik. A TMRSZ háza táján viszont a kiseprűzött tisztségviselők tovább mantráznak ahelyett, hogy értéket hoznának létre, vagy a létrehozott értéket hagynák nélkülük érvényesülni. Továbbra is a TMRSZ körül lebzselnek és ott igyekeznek sebet ejteni ahol csak tudnak. Az ilyen emberek vajon tényleg a TMRSZ érdekében tevékenykednek, vagy pedig saját sértett önérzetük okán akarnak törni-zúzi? Mindenkinek meghagyom a válasz megfogalmazásának a lehetőségét…
Minden egyes tag elvesztése, aki a kilépés mellett dönt, az ennek a jellemtelen viselkedésnek a sikere sajnos. Elkeserítő ezt tapasztalni 6 év folyamatos erőfeszítései után, de ez ellen tenni kell. A küzdelem, a harcosság, a tettrekészség eddig is a jellemzőnk volt. Úgy gondolom, az ilyen korcs támadások ellen lehet tenni, sok alternatív válaszlépés adódik. AZ egyik ilyen, ha hosszú hallgatás után elmondom saját álláspontomat is, amelyet ezúton megteszek, szándékaim szerint először és utoljára reagálva a becstelen hazugságokra.
Örvendetes körülmény mindezek ellenére, hogy a Csongrád megyében tapasztalható igaz csekély a csökkenés, ennek ellenére is jelentősebb taglétszám növekedés tapasztalható országos összesítésben.

A TMRSZ-t, személyemet eddig is támadták, megszokhattátok, megszokhattam, mondhatni. Az ilyet azonban, ha már megszokhatta is az ember, nem szabad válasz nélkül hagyni azokban az esetekben, amikor a kétkedés magját látszólag közülünk valók vetik.
Így utólag már sok kérdésre választ is lehet kapni, amely váratlan történésnek tűnt a múltban. A szakszervezetünk és tisztségviselői ellen megnyilvánuló támadások, továbbá például a rendőrök „Pintér-kutyáknak” nevezése, mind olyan törekvések, amely a hatalomra éhesek céljait mutatja.

Minden olyan akadály, amely hatalmi ambícióik megvalósulása előtt áll akadályként, azt lejáratni, ellehetetleníteni, mocskolni igyekeznek. A TMRSZ a vezetésem alatt mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a magyar rendőri hivatás, a magyar rendőr – a tisztességes többséget jelentő magyar rendőrök – megbecsültsége megőrződjön, a lehetőségekhez mérten javuljon. Minden lépésünket, minden vezetői törekvésemet eddig is és ezután is ennek fogom alárendelni.
Bízom abban, hogy azok a kollégáink, akik passzivitásuk okán is hátat fordítottak, kivártak a TMRSZ tagságuk kapcsán, elolvassák és helyén fogják értékelni a tájékoztatóban foglaltakat.
Bízom abban, hogy hisztek, hinni fogtok továbbra is a TMRSZ-ben, és azok akiknek bogarat tett a fülébe egy-egy hazug rágalom, azok legközelebb fel fogják tenni a mocskolódónak a következő kérdéseket: Rendben van, hogy szerinted gond van, de miért rombolsz, miért nem építesz inkább?

Ha azt mondod, hogy a TMRSZ érték és legfőbb értéke a tagokért megnyilvánult harcossága, kérlelhetetlensége, akkor most miért akarod ezt az értéket ócsárolni? Nem ellentétes ez azzal, amit mondasz?
Természetesen jelen tájékoztatóval párhuzamosan további lépéseket is teszünk a TMRSZ szervezettségének növelése érdekében, kísérjétek figyelemmel szervezőink munkáját és kérlek benneteket, hogy egymás között is tegyétek meg azokat a lépéseket, amellyel a TMRSZ erősítését segítitek elő.

Végezetül egy idézettel zárom soraimat:

Wass Albert: Üzenet haza

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa,
s a vérző csonkból virradó tavaszra,
Újra erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt…
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad…
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedéknek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők,
és kiássák a fundamentumot,
s az erkölcs ősi hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
..
Szekszárd, 2012. szeptember 24.

Szima Judit főtitkár