TMRSZ tájékoztató a munkaközi szünetről

30 perc időtartamú munkaközi szünet már 6 órát meghaladó munkavégzés esetén is jár!

A 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás módosítását a 2012. évben hatályba lépett jogszabályváltozások tették indokolttá, mely a szolgálati időrendszerekkel összefüggő általános előírásokat rendőrségi szinten szabályozza.
2012. január 1-jével hatályba lépett a Hszt. új személyzeti végrehajtási rendelete, a 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet ( a továbbiakban BM rendelet).
Az BM rendelet 52. § (5) bekezdése szerint folyamatos munkarendben szolgálatot teljesítők esetén a 30 perc időtartamú  munkaközi szünet már 6 órát meghaladó munkavégzés esetén is jár, váltásos szolgálati időrendszerben dolgozók számára pedig 60 perc munkaközi szünetet kell a munkaidő terhére biztosítani.

Ez pozitív előrelépés a 2008-as szolgálati időrendszeres ORFK normában foglaltakhoz képest, amely az említett „ebédszünet” biztosítását csak minimum 8 órás szolgálatteljesítés esetére írta elő.

Ugyancsak 2012. évtől lépett érvénybe a munkavédelmi, illetve foglalkozás-egészségügyi szabályokat tartalmazó 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet.
Ennek alapján a kötött szolgálati helyen dolgozók, illetve a mozgásterükben a szolgálat ellátása érdekében korlátozott személyek részére 4 órát meghaladó munkavégzés esetén, az étkezési időn felül további 30 perc munkaközi szünetet, vagy a monoton munkavégzést megszakító egyéb tevékenység végzését kell biztosítania a munkáltatónak a dolgozó számára.

A kötött szolgálati hely fogalmát a BM rendelet határozza meg az alábbiak alapján: kötött szolgálati hely és munkahely az a meghatározott alapterületű, kijelölt hely, amelyet a beosztott munkavállaló kizárólag szolgálati elöljárója vagy az adott feladatot közvetlenül irányító személy engedélyével vagy leváltását követően hagyhat el.

A jogharmonizáció  a 15/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás kiadásával megtörtént, a jogi garanciák a 23/2008. (OT 14.) ORFK utasításban rögzítésre kerültek.

TMRSZ