A 2011-es év eredményei

A TMRSZ 2011. évben 98%-os eredményességgel dolgozott a TMRSZ tagok egyéni ügyeiben!

A  Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2011.01.01 – 2011. 12. 31.-ig összesen 564 tagot érintő jogi ügyet indított.
A folyamatban lévő ügyek száma: 237 db.
A befejezett ügyek száma: 327 db.
A pernyerés-pervesztés aránya:  93.8 % nyertes és  1.77% vesztes megoszlásban.

A munkaügyi perben folyamatban lévő ügyek a következő tárgykörben oszlanak meg:

 • akciópótlék
 • bevetési pótlék –megbízási díj
 • kártérítés, személyiségi jogok megsértése
 • soros előreléptetés
 • illeteménykülönbözet
 • minősítés elleni panasz
 • BKV bérlet
 • soros előreléptetés
 • eltérő munkakörben történő foglalkoztatás
 • bombakutatói pótlék
 • 1,2 szorzó / szolgálati idő beszámítása
 • délutáni , éjszakai pótlék

A képviselt tagok közül 149 elállt az ügy folytatásától, a Szakszervezet 9 ügyben nem vállalta a képviseletet, mivel a megbízó nem volt szakszervezeti tag, vagy nem adott megbízást, meghatalmazást, illetve nem bocsátotta rendelkezésre a szükséges iratokat.
A 2011 évben 11 jogász látta el a tagjaink képviseletét, a büntetőügyekben külsős ügyvédeket foglalkoztatunk közel 40 főt. A külsős ügyvédek elsősorban a büntetőügyekben járnak el, illetve kisebb arányban munkaügyekben.
A kimutatás az 1.sz. mellékletben kerül szemléltetésre.

A KKI egyéni munkaügyi részleg TMRSZ munkavállalói munkaköri leírását a 2.sz. melléklet tartalmazza. Ennek alapján látják el feladatukat.

Összesítő táblázat a 2011-ben indult munkaügyi, fegyelmi, büntető ügyekben

2.sz.melléklet
KKI EGYÉNI MUNKAÜGY-MUNKAKÖR
egyéni munkaügyi előadók

1. Tagok megkeresése (panasza) alapján megbízási szerződés-meghatalmazás megkérése, az aktuális ügyükre vonatkozó papírok bekérése, a tagnyilvántartásban történő leellenőrzés a tagsági viszonyával kapcsolatban.
2. Az összeállított iratok véleményeztetése jogásszal, a tag kiértesítése a véleményezésről
3. A véleményeztetés után ügynyilvántartásba történő felvezetése, aktanyitás
4. A jogász által megküldött beadványok (szolgálati panasz, keresetlevél, LB beadványok, megkeresések, információ kérése) eljuttatása munkáltatóhoz, bíróságra faxon és postán. A jogászokkal történő kapcsolattartás, tagi megkeresések továbbítása ( szóbeli jogi segítségnyújtás)
5. A beadványok határidejének nyilvántartása és erről időszakosan a jogászok tájékoztatása( tárgyalási határidők)
6. Büntetőügyekben külsős ügyvéd megkeresése és tájékoztatása az üggyel kapcsolatban, a tag tájékoztatása ügyvéd elérhetőségének megadásával.
7. Az irattárazási feladatok ellátása irattárban és nyilvántartó programban egyaránt.
8. postabontási feladatok: postabontás-kiosztás
9. Kilépettek revíziózása: van-e folyamatban lévő ügye, ha van, megfelelő lépések megtétele, a bírósághoz bejelentés- elállásról, esetleges költségek kifizetésére felszólítás.
10. Büntetőügyekben külsős ügyvédek által küldött számlák hátterének leellenőrzése és teljesítésigazolás kiállítása pénzügy felé.
11. Telefonos információkérés: munkáltató-bíróságok-kezelőirodák.
12. Munkáltatói jogkört gyakorló főtitkárok utasításainak elvégzése.
13. Jogászt nem igénylő beadványok elkészítése, továbbítása.
14. A folyamatban lévő, munkaügyi, fegyelmi, büntető ügyekben statisztika készítése
15. Irattározás, selejtezés testületi határozatnak megfelelően.

TMRSZ