Újabb TMRSZ győzelem!

A BRFK A PANASZNAK HELYT ADOTT ÉS PERESKEDÉS HELYETT TÖBB MINT 1 MILLIÓ FORINTOT A MUNKAVÁLLALÓJÁNAK KIFIZETETT

Tagunk 2007. augusztus 16-ai hatállyal került kinevezésre A BRFK-n fogdaőr II. beosztásba.

A TMRSZ felhatalmazása alapján nevében szolgálati panaszt nyújtott be, melyben illetménykülönbözet megfizetését kértük, figyelemmel arra, hogy a fogdaőri beosztása helyett őrparancsnoki (ügyeletesi) beosztást látott el 2009. szeptember 01. és 2011. december 31. közötti időszakban.

A BRFK a szolgálati panasz kivizsgálása során megállapította, hogy tagunk az igényérvényesítés időszakában valóban őrparancsnoki (ügyeletesi) feladatokat látott el, így jogosult a két beosztás közötti illetménykülönbözet kamatokkal növelt összegének megfizetésére.

Tekintettel arra, hogy az igényérvényesítés időszakában voltak olyan hónapok, amikor tagunk megbízási díjban részesült az elvégzett feladataiért, így az illetménykülönbözet összege a már kifizetett megbízási díj összegével csökkentésre került.

A közel négy hónapig tartó várakozás meghozta gyümölcsét, a hét elején megérkezett a várt átutalás, tagunk a megbízási díj összegét levonva is 1.067.000.-Ft.-ban részesült.

Budapest, 2012. augusztus 09.

TMRSZ Jogi roda