Tájékoztató az átszervezésről

TÁJÉKOZTATÓ
A Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendőrségbe történő integrálásával, továbbá a
BRFK SZBO átszervezésével (megszüntetésével?)  kapcsolatban

Tájékoztató az átszervezésről

Szakszervezetünkhöz több helyről érkezett tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendőrségbe történő integrálása megkezdődött, és az ott szolgálatot teljesítő kollégákkal a személyzeti elbeszélgetések folyamatban vannak.
A Hszt. 34/A. § (6) bekezdéséből adódó jogunkkal élve az átszervezésekkel érintett tagjainkat az alábbiakról tájékoztatjuk:
Sajnálatos körülmény, hogy a Hszt. legutóbbi módosításainak köszönhetően az ilyen váratlan, és az érintett munkavállalóknak hátrányt okozó átszervezés is jogszerűnek tekintendő.

A szakmai érdekképviseletet ellátni hivatott Magyar Rendészeti Kamara joga és lehetősége a véleményét kifejteni az ilyen esetek kapcsán.
A szakszervezetek részére a jogalkotók eltörölték az előzetes véleményezési, egyeztetési kötelezettséget.
A Magyar Rendészeti Kamara eddigi információink szerint a szakmai érdekek védelme érdekében nem fejtett ki semmilyen tevékenységet, és nem szólalt fel a váratlannak minősíthető átszervezés ellen sem.

A Magyar Rendészeti Kamarában az FRSZ 3 fővel, az RVE és a BRDSZ pedig 1-1 fővel képviselteti magát.
A TMRSZ ügyvivő vezetősége – a korábbi, még a főtitkár vezetésével tartott vezetőség döntésével ellentétesen – bojkottálta az MRK szakszervezeti delegáltjainak választását, így sajnálatos következmény, hogy az ott folyó ténykedésről belső, hivatalos információról nincs tudomásunk.
Fentiek ellenére a szolgálati törvény ad még valamelyest lehetőséget a korábbiakhoz képest, hogy az állomány érintett tagjainak érdekképviseltét szakszervezetünk elláthassa.

A Hszt. 34/A. § (6) szerint a szakszervezet joga, hogy a hivatásos állomány tagjait a fegyveres szervvel vagy annak érdekképviseleti szervezetével szemben a szolgálati viszonyt érintő körben, anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.
Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a Hszt. 46. § (1) bekezdése alapján a szolgálati viszony csak és kizárólag a hivatásos állomány tagja beleegyezésével módosítható, különösen akkor, ha
b) az alacsonyabb beosztásba helyezés,
c) a külföldi szolgálatra vezénylés,
d) a más beosztás vagy feladatkör ellátásával való tartós megbízás,
e) a szolgálati viszony szüneteltetése,
f) a más szervhez a 43. § (1) bekezdés vagy a 43/C. § (1) bekezdés szerinti vezénylés,
h) a más fegyveres szervhez történő áthelyezés
történik.

Más körülményre, így például arra, hogy a személyzeti elbeszélgetésekre létrehozott bizottság összetétele minden esetben megfelel-e az előírásoknak, illetve hogy a munkáltató egyebekben betartja –e a rá irányadó jogszabályokat, szintén figyelemmel kell lennetek.

Fentiek tükrében a felajánlott más szolgálati beosztást – mindenféle kompenzáció ígérvénye nélkül -, vagy elfogadja az érintett munkavállaló, vagy felmentéssel szűnik meg a munkaviszonya.

Nyilvánvaló, hogy a kiemelt jelentőségű szakmai szervezeti egységek átszervezése előre várható volt az utóbbi hetek történései tükrében. Ugyanakkor az is látható, hogy az ilyen kiemelt jelentőségű szakmai szervezetek újjászervezése – azok szükségessége okán – csupán idő kérdése.

Meggyőződésünk, hogy a most hátrányos helyzetbe került azon munkavállalók, akiknek nincs rejtegetnivalójuk – szakmai előéletük és tapasztalatuk okán – rövidesen újra olyan beosztásokba kerülhetnek, mint a most megszüntetett egységeknél meglévő korábbi beosztásuk.

A TMRSZ törekedni fog arra, hogy ezek a kiemelt szervezeti egységek minél előbb újjászerveződhessenek, ehhez a magunk részéről minden elvárható szakmai segítséget szándékunkban van megadni, ha arra a belügyi, vagy rendőri vezetés igényt tart.

Mint jeleztük, erre ma már nincs semmilyen jogszabályban megfogalmazott kötelezettsége a rendészeti vezetésnek, de természetesen a megfelelő kvalitásokkal és tapasztalatokkal rendelkező tagjaink segítségével – ha arra az illetékesek igényt tartanak – ebben részt tudunk vállalni.

Azt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy az átszervezés kapcsán felkínált más beosztás számára elfogadható-e, vagy talál a szervezeten belül jobbat, esetleg vállalja a felmentés lehetőségét.

FIGYELEM!

Azon kollégák esetében, akik a személyzeti elbeszélgetés idején illetve a várható felmentési időszak végén rendelkeznek 25 év elismert szolgálati viszonnyal és nem fogadják el a felajánlott más beosztást, vagy akár elfogadják azt, mindenképpen tegyenek jogfenntartó nyilatkozatot!!!

A jogfenntartó nyilatkozata lényege, hogy – figyelemmel a Hszt. azon korábban meglévő szerzett jogára, miszerint szolgálati  nyugállományba helyezésre van lehetőség, ha az átszervezés során felajánlott beosztást az érintett nem fogadja el és rendelkezik elismert 25 szolgálati évvel (ez esetben bizonyos életkor alatt csak a nyugdíj mértékének 50%-ára volt jogosult az érintett az utóbbi 2 és fél évben) – amennyiben a nemzetközi bíróság jogsértőnek találná a szolgálati nyugdíjlehetőség eltörlését, úgy abban az esetben a dolgozó a szolgálati nyugdíjba vonulás lehetőségével élni kíván.

Amennyiben a munkáltató nem tud más beosztást felajánlani, abban az esetben pedig kifejezetten javasoljuk a jogfenntartó nyilatkozat megtételét, hiszen nemzetközi bírósági döntés kedvezősége esetén 100% szolgálati nyugdíjra lesz jogosult az érintett egykori munkavállaló.

Javasoljuk, hogy vegyétek igénybe szakszervezetünk segítségét amennyiben valamely kérdésben nem vagytok biztosak.

Tagjaink térítésmentesen igényelhetnek jogi képviseletet a személyzeti elbeszélgetések során, és azt követően is, minden esetben.

Várjuk megkereséseiteket, melyeket megküldhettek írásban a info@tmrsz.hu  címre, illetve leadhatjátok azt személyesen a TMRSZ helyi tisztségviselőinél.

Szakszervezetünk várja a jelentkezéseteket. Ha további kérdésetek van, forduljatok munkatársainkhoz bizalommal.

Szekszárd, 2012.08.12.

Szima Judit főtitkár