Szima Judit mögött a TMRSZ!

Elsöprő többséggel hagyták jóvá a TMRSZ küldöttek Szima Judit főtitkár előterjesztéseit. Az elektronikus úton megvalósult szavazás során a szavazati joggal rendelkező 38 küldött közül 2 fő, főtitkári felfüggesztés miatt nem szavazhatott.

A 36 szavazó küldöttből 35 fő igennel, és 1 küldött nemmel szavazott, így az összesítő alapján 97 % igen, és 3% nem szavazattal a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Küldöttértekezlete, mely a legmagasabb szerv és a Kongresszus  hatáskörében jár el a TMRSZ főtitkára döntéseit helybenhagyta.

A Küldöttértekezlet döntése értelmében Bárány Zoltán, Rádi Attila, valamint Zarándok Tamás ellen méltatlansági eljárás lefolytatására kerül sor. A méltatlansági eljárás időtartamára az eljárás alá vontakat a Főtitkár asszony felfüggesztette.

A Küldöttértekezlet 2012.08.02-i hatállyal új Vezetői Testületet állított fel, valamint a tagdíj mértékéről, annak befizetésének módjáról és rendjéről is szavazott.  A TMRSZ-ben az érdemi munka újra megkezdődött, a munkavállalók bizton számíthatnak rájuk!

TMRSZ