Tájékoztató a Főtitkárral való kapcsolattartásról

Tisztelt TMRSZ tagok!

Mint ahogyan Ti is tudjátok a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosításával a kifogástalan életvitel ellenőrzésének a szabályai is szigorodtak.
Az új Hszt. 37/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a hivatásos szolgálati viszony akkor tartható fenn, ha a hivatásos állomány tagjának életvitele kifogástalan. A Hszt. 37/B. §. (2) bekezdés c) pontja szerint az életvitel akkor nem kifogástalan, ha a hivatásos állomány tagja nem felel meg – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint a bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátásának.
A Hszt. fent hivatkozott 37/B. illetve C. §-ai rendelkezései nyomán a rendőrség hivatásos állományú tagjai rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Olyan jogfosztott csoporttá váltak, amelyet a hazai és nemzetközi jogban deklarált, mindenkit születésétől fogva, alanyi jogon megillető emberi méltóság jogától is megfosztottak.

A kifogástalan életvitel ellenőrzése általában a bűnügyi nyilvántartásban, egyéb nyilvántartásokban történő lekérdezésből, valamint -akár leplezetten- környezettanulmány készítéséből áll. A problémát főként az jelenti, hogy a titkos információgyűjtésen alapuló vizsgálatok megállapításait a gyakorlatban az érintettel nem közlik, így a rendőr nem is tudhatja meg, mi az alapja a jogviszonya megszüntetésének, egyben végkielégítése elvesztésének.

Ráadásul a belső elhárítás (Nemzeti Védelmi Szolgálat) által hozott határozat ellen nincs jogorvoslati lehetőség, így csupán a szolgálati viszony megszüntetését elrendelő állományparancsban foglaltak ellen élhet szolgálati panasszal a rendőr. Ez pedig hosszadalmas bírósági eljárást is jelenthet, az állását, megélhetését vesztett kollégáknak.

A kifogástalan életvitel szabályainak negatív hatásai érezhetőek: nőtt a rendőrök közötti bizalmatlanság, illetve az általános bizonytalanság. Nem hisszük, hogy ez bárkinek is érdekében állna. Egyetlen felelős magyar kormány sem törekedhet a rendőrség szétverése.

A Hszt. kifogástalan életvitel ellenőrzését szabályozó 37/B. illetve C. §-ai ellen alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be a rendőrök, és a magyar rendőrség szervezetének védelmében.

Tekintettel azonban arra, hogy az alkotmánybíróság döntéséig a hivatkozott szabályok érvényben maradnak, lépéseket tettünk védelmetek érdekében.

Mint ahogyan már értesültetek róla, a TMRSZ Főtitkára ellen büntetőeljárás van folyamatban. Megelőzve azt, hogy a rendőri vezetés, illetve a hatalom birtokosai vissza tudjanak élni ezzel a helyzettel, állásfoglalást kértünk a Belügyminisztériumtól arra vonatkozóan, hogy a hivatásos állomány tagjai tarthatják-e a TMRSZ főtitkárával addig a kapcsolatot, ameddig a büntetőeljárás le nem zárult.

Tájékoztatunk titeket, hogy a Belügyminisztérium állásfoglalása az alábbi:

„Tekintettel arra, hogy Szima Judit a TMRSZ választott főtitkára, a szakszervezeti tagokkal, tisztségviselőkkel fenntartott, az érdekérvényesítési tevékenységre, a szakszervezet ügyeinek vitelére vonatkozó, a TMRSZ Alapszabályának is megfelelő kapcsolattartás nem sérti a kifogástalan életvitel követelményeit.”

A Belügyminisztérium állásfoglalásának tartalma egyértelmű. Azért megjegyezzük, hogy szomorúnak, és abszurdnak tartjuk magát a helyzetet is, hogy a rendőrség hivatásos állományú tagjaink még azt is meg kell kérdezniük a Belügyminisztériumtól, hogy tarthatják-e a kapcsolatot szakszervezetük főtitkárával.

Mi végezzük a feladatainkat, Főtitkár Asszonnyal együtt, a fenyegetések ellenére, a TMRSZ céljának megfelelően, tagjaink szolgálati-és munkaviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítására és védelmére. Nem engedjük, nem engedhetjük meg, hogy érdekvédelmi tevékenységünk folytatásában bármely hatalom megakadályozzon minket.

Kérdéseitekkel, problémáitokkal forduljatok bizalommal hozzánk, vagy akár Főtitkár Asszonyhoz személyesen.

TMRSZ Jogi Iroda