Kérdés és válasz az egészségügyi ellátással kapcsolatban.

Szám: Kü. 112/2012/2.

 

Dr. Schandl László Ph.D. orvos ddtb.

címzetes egyetemi tanár
parancsnok
MH Honvédkórház

 

Budapest

 

 

Tisztelt Parancsnok Úr!

 

Szakszervezetünkhöz az az információ jutott el, miszerint a MH Honvédkórházban a szolgálati járadékban részesülőktől, illetve közvetlen hozzátartozóktól is, megvonják az orvosi ellátást.


MH Honvédkórház

A 175/2007. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint a MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira jogosult „a rendvédelmi szervek személyi állománya és közeli hozzátartozója, a személyi állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított családtagja

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét a – 2011. évi CLXVII. törvény 62. § (3) bekezdéssel módosított – 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés u) pontja határozza meg, az alábbiak szerint:
Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, aki a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül

A fent idézett jogszabályokkal ellentétes intézkedésről szóló információk tudomásunkra jutása miatt kérjük Tisztelt Parancsnok Urat, tájékoztatni szíveskedjen a híresztelés valóságtartalmáról és esetleges okáról annak érdekében, hogy a hozzánk fordulók részére megalapozott válaszokat adhassunk.

 

Szekszárd, 2012. május 7.

 

 

Tisztelettel:

 

Rádi Attila
TMRSZ ügyvivő főtitkár

 

Válaszlevél:

 

Válasz

 

Hasonló tartalmú levelet küldtünk a belügyminisztériumba is, ám onnan ezidáig válasz nem érkezett.