Tájékoztató felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatban

Eredményes képviseleti munkánknak köszönhetően számos ügyben I., illetve II. fokon is pereket nyertünk többek között akciószolgálati pótlék, bevetési pótlék, veszélyességi pótlék, és egyéb tárgykörökben.


Tájékoztató felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatban

A II. fokon hozott ítélet jogerős ítéletnek minősül, azonban ezen jogerős ítélet közlésétől számított 60 napon belül, úgynevezett felülvizsgálati kérelem benyújtására ad lehetőséget a jogalkotó a perben résztvevő feleknek. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria jár el.

A felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a határozat végrehajtását a Kúria bármely fél kérelemére kivételesen felfüggesztheti.
A végrehajtás felfüggesztése esetén a jogerős határozatban megítélt összeg kifizetésére nem kerül sor, csak abban az esetben, ha a Kúria a megtámadott ítéletet hatályában fenntartja.

Ha a Kúria úgy dönt, hogy az első- vagy a másodfokú bíróságot új eljárásra utasítja, akkor intézkednek – a határozathoz képest – a végrehajtásnak vagy a végrehajtás felfüggesztésének megszüntetése, illetve korlátozása iránt.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a Kúria ítélete, vagy az új eljárásra utasított bíróságok ítélete hátrányosan érinti a képviseltünket, a korábban megnyert, s tagjaink részére kifizetésre kerülő összeget vissza kell fizetni.

 

TMRSZ vezetése