Hszt tervezet – Levelünk Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úrhoz

Belügyminisztérium

 

Budapest
József Attila u. 2-4.
1051

 

Levélcím: 1903 Budapest Pf.: 314

 

Dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter úr részére

 

Budapest
József Attila u. 2-4.
1051

 

Tárgy: megkeresés az új szolgálati törvény tervezetének
véleményezésével kapcsolatban


Belügyminisztérium

 

 

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

 

Alulírott Rádi Attila, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) – a továbbiakban: TMRSZ – ügyvivő főtitkára, a szervezet törvényes képviselője, az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz:

A 2012. március hó 12. napján megtartásra került Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács soros ülésén (a továbbiakban RÉT ülés) a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete úgy értesült, hogy a Belügyminisztériumban folynak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Szolgálati törvény) módosításának előkészítő munkálatai, és ennek kapcsán a Minisztérium felkérte az Országos Rendőr-főkapitányságot a jogszabálytervezet véleményezésére.

A RÉT ülésen a szakszervezetek kérték az ORFK jelen lévő képviselőit, hogy az új Szolgálati törvény tervezetét küldjék meg a részükre.

Az ORFK képviselői azonban arról tájékoztattak minket, hogy nem tudják a véleményezésbe bevonni a szakszervezeteket, „mivel ők is csupán alanyai az eljárásnak.” Arra kértek minket, hogy a Belügyminisztériumtól kérjünk további tájékoztatást a jogszabály előkészítésével, illetve tartalmával kapcsolatosan.

Az ORFK álláspontja teljes mértékben érthető, azt elfogadjuk, nincs is más választásuk.

Ezzel együtt azonban szükségesnek tartjuk tájékoztatni Tisztelt Belügyminiszter Urat arról, hogy jelenleg semmilyen információval sem rendelkezünk a készülő, rendőröket érintő törvénymódosításokról, javaslatokról, a kormány tervezett intézkedéseiről. Sajnálatos módon így az az abszurd helyzet állt elő, hogy levélben vagyunk kénytelenek Öntől tájékoztatást kérni arról, hogy a szolgálati törvénnyel kapcsolatosan a kormány milyen új koncepciót dolgozott ki, illetve hogy a jogszabály előkészítése ebben a tárgykörben hol tart.

Ez év elején a Belügyminisztérium mindegyik, a belügyminiszter irányítása és felügyelete alá tarozó szervnél foglalkoztatottak közösségét képviselő ágazati, alágazati reprezentatív, és képviseleti jogosultsággal rendelkező szakszervezetnek, mint munkavállalói érdekképviseletnek, így a TMRSZ-nek is megküldte a BÉT megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát. Annak tartalmából azt a következtetést vontuk le, hogy a Belügyminisztérium továbbra is fontosnak tartja a munkavállalói érdekképviseletekkel történő konzultációt, együttműködést.

A megállapodás tervezet 5. pontja kimondja, hogy „a BM a BÉT munkavállalói oldalának tagjait a belügyminiszter feladatkörében elkészített jogszabályok, miniszteri utasítások, tervezetének véleményezésébe bevonhatja”.

Bízva abban, hogy ezzel a lehetőséggel élhetünk, arra kérjük Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy az új szolgálati törvény tervezetét a szakszervezetek számára megküldeni, és a véleményezési eljárásba a munkavállalói érdekképviseleti oldalt bevonni szíveskedjen.

 

Együttműködésében és segítő közreműködésében előre is bízva, tisztelettel:

 

 

Rádi Attila
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Ügyvivő Főtitkára

 

 

Szekszárd, 2012. március 22.