Kacsának bizonyult – Nyilatkozat aláírás illetmény nélküli szolgálatellátásra

Kacsának bizonyult

szám: Kü.47/2012.

 

Dr. Hatala József r.altábornagy
Országos Rendőr-főkapitányság vezetője részére

Budapest

 

„SÜRGŐS!”
„AZONNALI INTÉZKEDÉST IGÉNYEL!”

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Alulírott Rádi Attila és Zarándok Tamás a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhely: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) – a továbbiakban: TMRSZ – ügyvivő főtitkáraiként az alábbi megkereséssel fordulunk Önhöz:

Több megyéből is azt a nem megerősített hírt kaptuk, hogy egyes rendőrkapitányságokon olyan nyilatkozatot akarnak aláírattatni az állománnyal, mely alapján bizonyos feltételek teljesülése esetén hónapokig, akár egy évig is illetmény nélkül kell ellátniuk a szolgálatot. Továbbá szintén nem alátámasztott hír érkezett, hogy ezen nyilatkozatok aláírását már megkezdték.

Mivel a rémhírterjesztésnek szeretnénk elejét venni, kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a Hszt. 34/A. § (2), ill. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel korrekt tájékoztatáshoz juthasson az állomány az érintett – szolgálati viszonnyal, s az állomány gazdasági érdekeivel nagymértékben összefüggő – kérdésben.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjen tájékoztatását soron kívül megküldeni szakszervezetünk részére, melyben a fenti információt megerősíti, vagy cáfolja.

Szekszárd, 2012. február 7.

 

Tisztelettel:

 

Rádi Attila és Zarándok Tamás
TMRSZ ügyvivő főtitkárok

 

 

Válaszlevél

 

 

Szám: 5736/1/2012.Ált.

Hiv.szám: Kü.47/2012.

Tárgy: tájékoztatás kérés nyilatkozat kitöltésével összefüggésben

Zarándok Tamás és Rádi Attila úrnak,
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének
Ügyvivő főtitkárai

Szekszárd

 

Tisztelt Ügyvivő Főtitkár Urak!

 

Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr megbízásából tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság természetesen nem intézkedett olyan nyilatkozatok kitöltésére, amelyek arról szólnának, hogy az állomány tagjainak „bizonyos feltételek teljesülése esetén akár hónapokig, akár egy évig is illetmény nélkül” kellene ellátnia szolgálatot, és ilyen kezdeményezésről egyetlen rendőrségi szerv esetében sincs tudomásunk.

Kérem, hogy amennyiben ezen, bármiféle konkrétummal alá nem támasztott jelenségről szereznének tudomást, úgy arról – az ügy kivizsgálása érdekében – az érintett rendőri szerv megjelölésével szíveskedjenek tájékoztatni az Országos Rendőr-főkapitányságot.

Budapest, 2012. február 9.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Piros Attila r.dandártábornok
hivatalvezető