A gyermekek után járó pótszabadság igénybevételéről

Tájékoztató
a gyermekek után járó
pótszabadság igénybevételéről

Az ORFK állásfoglalását kértük a gyermekek után járó pótszabadsággal kapcsolatban, hiszen a jogszabályváltozások következtében eltérő jogosultságok alakultak ki a rendőrségen dolgozó hivatásos és közalkalmazotti dolgozók körében.


20120202-gyermekek

2012. január 1-jétől a rendőrség kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói önállóan, külön nyilatkozat megtétele nélkül is jogosultak a 16 évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság igénybevételére.

Amennyiben mindkét szülő a rendőrség kormánytisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója, úgy a pótszabadságot mindketten igénybe vehetik.

Ugyanakkor a Hszt vonatkozó rendelkezése nem változott, aszerint pedig a pótszabadság igénybevételéről továbbra is nyilatkozni kell.

Az Mt, a Kjt és a Hszt eltérő rendelkezéseiből adódó anomáliák kiküszöbölésére, megoldására irányuló kérdéseinkre az alábbi válaszokat kaptuk.

Ha csak az egyik szülő tartozik a Hszt hatálya alá, a másikuk kormánytisztviselő, közalkalmazott vagy munkavállaló, akkor a hivatásos állományú szülőnek célszerű úgy nyilatkoznia, hogy a pótszabadságot igénybe kívánja venni – a másik szülő alanyi jogosultságát ez nem befolyásolja, így mindketten élhetnek a jogosultsággal, ez esetben a másik szülő munkáltatójának írásbeli tudomásulvétele sem szükséges.

A Hszt hatálya alá tartozó szülők – a szabályhely érintetlensége okán – hátrányos helyzetbe kerülnek, hiszen a pótszabadság továbbra is csak egyiküket illeti meg. A helyzet orvoslására az ORFK Hivatala Hszt módosítási javaslat előkészítésén dolgozik annak érdekében, hogy a gyermekek után járó pótszabadságra való alanyi jogosultság a hivatásos állományú szülők esetében is megteremtődjön.

Amennyiben a javaslat szerinti módosítás megtörténik, a nyilatkozattételi határidő lejárta ellenére a pótszabadság még igénybe vehető lesz.

 

 

TMRSZ

 

 

Letölthető anyag: ORFK válaszlevél