Levelünk az Országos Mentőszolgálat Főigazgatójának

Szám: Kü-15/2012/2.

Hiv. szám: 15341/2012 vagy 2011.

 

DR. MÁRTAI ISTVÁN
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT
FŐIGAZGATÓJA

 

BUDAPEST

 

Markó utca 22.
Pf. 426
1395
Fax: +36-1-320-9153

 

TISZTELT FŐIGAZGATÓ ÚR!

 

A fenti hivatkozási számon érkezett (elnézést, hogy két évszámot is megjelöltünk, de a levelében az általunk ismert iratkezelési szabályoknak nem megfelelő kézzel írt javítást eszközöltek, így nem tudjuk eldönteni melyik a helyes) tájékoztatását köszönjük.


OMSZ

Eddigi munkánk során számtalan esetben tapasztaltuk már, hogy hatékony fellépésünket különböző módszerekkel próbálják gátolni a munkáltatók, ahelyett, hogy együttműködési kötelezettségüknek eleget téve segítenék a munkánkat, illetve ami még fontosabb, hogy a munkavállalóik számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítsák.

Az Önök által kitalált irányvonal mindenképpen újszerű, nevezhetnénk „huszárvágásnak” is, azonban jelentős ténybeli és értelmezési tévedésből adódik.

Levelében arra hivatkozik, hogy megtekintve Alapszabályunkat a mentődolgozók csak pártoló tagjaink lehetnek. Köszönjük, hogy időt fordított honlapunk látogatására, ezzel is növelve ismertségünket, de ahelyett, hogy egy pontot kiragadott volna, az egészet kellett volna áttekintenie.

Az Alapszabályunk 17. pontja szerint:

Teljes jogú tag lehet:

A TMRSZ teljes jogú tagjai lehetnek a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, ezek irányítása alá tartozó szerveknél, a Miniszterelnöki Hivatalnál, kormányzati és egyéb feladatot ellátó minisztériumoknál foglakoztatási – hivatásos szolgálati, munkavállalói, köztisztviselői, közalkalmazotti – jogviszonyban állók.

Első kérdésünk az lenne, hogy az Országos Mentőszolgálat irányítását nem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium látja el? A második kérdésünk, pedig az lenne, hogy a mentődolgozók nem közalkalmazottak?

Természetesen kérdéseink csak költőiek, hiszen mindannyiunk tudjuk, hogy mindkét kérdésünkre a válasz csak IGEN lehet, így a mentőszolgálat dolgozói is teljes jogú tagjai a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének.

Abban az esetben, ha körültekintően olvasta volna a 17. pontot azt is észlelhette volna, hogy a teljes jogú és a pártoló tagok jogai között csak kettő különbség állapítható meg, mégpedig az, hogy a pártoló tag nem választható és nem választhat.

Tájékoztatása szerint a szakszervezet célja a rendőrség állományában foglalkoztatottak, és az onnan nyugállományba vonult dolgozók képviselete, amelybe nem vonhatóak bele az általunk kért belső információk. Ez sem helytálló megállapítás.

Az Alapszabályunk 10. pontja szerint a szakszervezet célja a szakszervezetet alkotó szakszervezeti tagok érdekképviselete és érdekvédelme. A tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintő érdekeinek és jo­gainak egységes, hatékony képviselete, illetőleg védelme.
Tevékenysége széles körű nyilvánosságra épül, melynek során a többségi vélemény érvényesítése mellett a Szakszervezeten belül a kisebbségi vélemény kifejezését és képviseleti lehetőségeit is biztosítja.

A leírtak alapján teljesen mindegy, hogy a mentő dolgozókat teljes jogú, vagy csak pártoló tagnak tekinti, az alábbi törvényi helyek alapján köteles tájékoztatást adni a korábbi levelünkben feltett kérdésekre.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 270. § (1) – (2) bekezdése szerint az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet illetik meg. E törvény alkalmazásában

a) szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése,

b) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik.

Az Mt. 272. § (4) bekezdése szerint a szakszervezet a munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet.

Az Mt. 272. § (6) bekezdése szerint a szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat a munkáltatóval vagy ennek érdek-képviseleti szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.

Tájékoztatjuk, hogy több tisztségviselővel is rendelkezünk az Országos Mentőszolgálatnál, illetve csak bizonyos esetekben mellőzheti a kért adatok átadását, amelyek jelen esetben nem állnak fent.

Tekintettel az eddig megfogalmazottakra ismételten kérjük, hogy soron kívül válaszoljon az alábbi kérdésekre:

– Az Ön által irányított szervezeti egység rendelkezik-e munkavédelmi szabályzattal? Ha igen, akkor kérjük annak megküldését.

– Az Ön által irányított szervezeti egység rendelkezik-e, egyéni védőeszköz szabályzattal? Ha igen, kérjük annak megküldését.

– A mentőszolgálatok munkavédelmi szabályozásával milyen egyéb jogszabályok, belső normák foglalkoznak, azokhoz hol lehet hozzáférni? Amennyiben ezen iratok nem érhetőek el részünkre kérjük, hogy ennek indokát is közölni szíveskedjen.

– A mentőszolgálatnál dolgozók veszélyességi pótlékának megállapításával, ellentételezésével milyen jogszabály, belső norma foglalkozik? Kérjük ennek az iratnak is a megküldését.

– Az Ön irányítása alá tartozó szervezeti egység rendelkezik-e kollektív szerződéssel? Ha igen kérjük annak megküldését.

– Az irányítása alá tartozó munkavállalók, mekkora összegben kapnak 2012. évben cafeteriát, ennek juttatását melyik jogszabály tartalmazza?

– Mi írja elő a Mentőszolgálatnál az egészségügyi szakdolgozók kamarai tagságát?

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a következő problémák merültek fel:

– Esetenként munkaszerződés nélkül foglalkoztatnak munkavállalókat.

– A szolgálati gépjárműveken nincsenek téli gumik, az autókban nincsen központi zár, így a mentés közben nem tudják bezárni a kocsikat, ennek következtében gyakran lopnak ki belőle különféle mozdítható dolgokat (pl. gps). A mentő gépjárművekben megfelelő rögzítés nélkül szállítják az oxigén palackokat.

– A mentőszolgálat dolgozói napi munkavégzésük során a legfertőzőbb biológiai veszélyes hulladékkal (az emberi testtel és annak anyagmaradványaival) kerülnek kapcsolatba, azonban a ruházatuk fertőtlenítése nem megoldott a munkáltató részéről, így a például vérrel szennyezett ruháikat otthon mossák.

A felmerült problémákkal kapcsolatos észrevételeiről szíveskedjen tájékoztatni.

A mentődolgozók fizetése rendkívül alacsony, ezért véleményünk szerint minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, amivel a költségeik csökkenthetőek, ezért kérjük szíveskedjen tájékoztatni, hogy a 24 órás szolgálati beosztás bevezetését támogatja-e, vagy sem. Kérjük, hogy a döntésének indokait is közölni szíveskedjen.

A felmerült problémák súlyosságára tekintettel kérjük minél hamarabb, lehetőség szerint 15 napon belül szíveskedjen válaszolni a feltett kérdéseinkre, illetve kért iratokat elektronikusan a tmrsz@interware.hu címre szíveskedjen megküldetni. Ha az elektronikus megküldés akadályokba ütközik elsősorban a 7100 Szekszárd, Tanya utca 4. szám alá kérjük postázni a dokumentumokat.

Tájékoztatjuk, hogy az Önnek írt leveleinket, illetve az arra adott válaszait honlapunkon közzé tesszük, hiszen azok tartalma segít abban, hogy tovább erősödjünk.

Segítő közreműködését előre is köszönjük.

 

Szekszárd, 2012. január 30.

 

A jövőbeni, kiegyensúlyozott együttműködésében bízva tisztelettel:

 

Zarándok Tamás és Rádi Attila
TMRSZ főtitkárok

 

 

Előzmény: Előzmény anyag PDF formátumban