Véleményünk az ORFK Cafeteria tervezetéről

Szám: Kü.27/2012.

Hiv.szám: 2936-2/2012 Ált./2012.Bk.

Országos Rendőr-főkapitányság Hivatala

Budapest
Teve u.4-6.
1139

Előadó: dr. Tille Adrienn

 

Tisztelt dr. Piros Attila r. dandártábornok Hivatalvezető Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviseletében eljárva Rádi Attila és Zarándok Tamás (7100 Szekszárd, Tanya u.4.) ügyvivő főtitkárok, mint a szervezet törvényes képviselői a szakmai egyeztetés céljából részünkre megküldött a személyi állomány 2012. évi cafeteria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló Országos Rendőr-főkapitányság utasítás tervezetének áttanulmányozását követően az alábbi észrevételeket tesszük:


Cafeteria tervezet

Az utasítás tervezet 2. pontjában rögzítésre került miszerint a választható természetbeni juttatás éves keretösszege bruttó 200.000.-Ft/fő/év, ez az összeg a tavalyi rendelkezésekhez képest változatlan maradt, annak ellenére, hogy a tavalyi évben 19,04%-os mértékű adó, míg 2012. évben már 30,94% mértékű adó terheli a keretösszeget.

Az adó mértékének növekedésére figyelemmel álláspontunk szerint ahhoz, hogy a hivatásos állomány tagjai által igénybe vehető természetbeni juttatás éves keretösszege ne csökkenjen, ahhoz a keretösszeget 2012. évben minimum az adó mértékének növekedésével arányosan meg kellett volna emelni (11,9%).

A jelenlegi rendelkezések alapján az adó levonását követően megállapítható, hogy a keretösszeg nem hogy változatlan összegű maradt volna, hanem 23.800.-Ft-tal csökkent, amely nyilvánvalóan hátrányosan érinti az utasítás hatálya alatt álló munkavállalókat.

Véleményünk szerint joggal várhattuk volna el, hogy a munkáltató a fentiek figyelembevételével állapítsa meg a keretösszeget.

Az utasítás tervezet 3. d) pontjában kerültek szabályozásra az Erzsébet utalványra vonatkozó rendelkezések, amely utalvány ténylegesen a 2011. évre vonatkozó utasítás 3. b) pontjában szabályozott étkezési utalványt váltja fel, valamint az utasítás tervezet 3. g) pontjában rendelkezik a munkahelyi étkeztetésről, amely a cafeteria juttatások új eleme, és szintén az étkezési utalványt hivatott kiváltani.

Az étkezésre felhasználható utalványok összege között bár a tavalyi évhez képest nincs számottevő különbség, de a felhasználási lehetőségeik a 2012. évben lényeges szűkülnek, tekintettel arra, hogy a munkahelyi étkezésre igénybe vehető keretösszeg felhasználása kizárólag a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen történhet, és mivel sok esetben a munkáltató telephelyén nem működik étkezőhely a munkavállalók ezt a juttatást nem tudják igénybe venni.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az internethasználati-díj hozzájárulás kikerült a juttatások köréből, így a hivatásos állományon belül alacsonyabb fizetési fokozatba tartozó munkavállalók elesnek az internet használatának lehetőségétől, hiszen sokan csak a támogatás igénybevétele által tudták igénybe venni ezt a szolgáltatást, amely mára már nélkülözhetetlenné vált a mindennapokban.

A fent előadottakra tekintettel, kérjük, hogy dr. Piros Attila r. dandártábornok Hivatalvezető Úr szíveskedjen az észrevételeinket megfontolni és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak érdekeinek figyelembevételével előterjeszteni indítványait.

Szekszárd, 2012. január 20.

 

Tisztelettel:

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviseletében,

 

Rádi Attila és Zarándok Tamás
Ügyvivő főtitkárok