Tájékoztató – 2012.01.25.

a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges nyilatkozatról

A 2012. január 1-jén hatályba lépett Hszt. kötelezővé teszi a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges nyilatkozat kitöltését a hivatásos állomány tagjai számára, amennyiben továbbra is szolgálati viszonyban kívánnak maradni.


Kifogástalan életvitel ellenőrzése

A nyilatkozta tartalma szerint a hivatásos állomány tagja hozzájárul, hogy az életvitelét, jövedelmi és vagyoni viszonyait, életkörülményeit, lakó és családi környezetét a Hszt. alapján elrendelt ellenőrzés során megvizsgálják.

A Hszt. 37/B. § (6) bekezdése előírja, hogy a hivatásos állomány 2010. december 31-én állományban lévő tagjának a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez az írásbeli hozzájárulását – amennyiben még nem adta meg – a 9. számú melléklet szerinti nyilatkozattal 2012. február 28-ig kell megtennie, amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgálati viszonyát felmentéssel, hivatásos szolgálatra alkalmatlanság miatt meg kell szüntetni.

A fenti rendelkezés értelmében kötelező, tehát meg is szüntetik a szolgálati viszonyát annak, aki nem adja írásbeli hozzájárulását a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez.

9. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

Nyilatkozat a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez

Hozzájárulok, hogy az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat, életkörülményeimet, lakó és családi környezetemet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 37/A-37/C. § alapján elrendelt ellenőrzés során megvizsgálják.

 

(Kelt, dátum)

 

……………………………………..

aláírás, lakcím              

 

 

TMRSZ