Tájékoztató – 2012.01.18.

Tájékoztató az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött,
nyugellátásban vagy egyéb ellátásban
részesülő munkavállalók részére

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

I. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. §-a szerint mindazok esetében, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjasként a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban állnak, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak, meghatározott összegű, a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.


Tájékoztató - 2012.01.18.

A rendelkezés szerint mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosát, 2012-ben 93.000 forint x 18 = 1.674.000 forint), a keresete mellett a nyugdíjat is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi nyugdíjat vissza kell fizetni.

Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjban (előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, ún. „művész” nyugdíjban) részesült, a korlátozás szempontjából a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe.

Ez a rendelkezés azokra

– a nőkre vonatkozik, akik 40 év jogosultsági idő alapján a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjában részesülnek,

– a nőkre vonatkozik, akiknek a 2012. január 1-jét megelőzően megállapított korhatár előtti öregségi nyugdíját hivatalból a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjaként folyósítják tovább.

Az éves keretösszeg elérését – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – az érintett nyugdíjasoknak a folyósítási törzsszámra való hivatkozással be kell jelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. (A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatkozott rendelkezés azokra az 1954. évben vagy azt megelőzően született kedves ügyfeleinkre, akiknek a szolgálati nyugdíja 2012. január 1-jétől öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, nem vonatkozik.

II. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy – annak ellenére, hogy nem minősülnek nyugdíjasnak – az említett rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, az átmeneti bányászjáradékban, valamint a balettművészeti életjáradékban részesülő személyekre is.

Ha a felsorolt ellátásban részesülők keresőtevékenységből származó tárgyévi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete meghaladja az ún. éves keretösszeget, az ellátásuk folyósítását – az előző pontban foglaltaknak megfelelően – a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig szüneteltetni kell.

A szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék, valamint a balettművészeti életjáradék nem nyugellátás, ezért 2012. január 1-jétől a felsorolt ellátásokban részesülő foglalkoztatottak nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság