Miért csökkentek a december havi szolgálati nyugdíjak?

Miért csökkentek a december havi szolgálati nyugdíjak,
annak ellenére, hogy az új törvény csak január 1-jén lépett hatályba?

Már a 2011. december havi szolgálati nyugdíjak összegét csökkentették a személyi jövedelemadó mértékével a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján.


Miért csökkentek a december havi szolgálati nyugdíjak?

A január 1-jén hatályba lépett szolgálati törvény 5. § (2) bekezdése előírja a decemberi nyugdíjak csökkentését: a szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével. A szolgálati járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér 150 százaléka (ez 117.000,-Ft) alá, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege ezt az összeget meghaladta.

A törvény három esetben tesz kivételt a fenti szabályozás alól:

Nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha:

1. a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a
(180. § (1) A hivatásos állomány tagja balesetének, betegségének vagy az ezek miatt bekövetkezett halálának a szolgálati kötelmekkel való összefüggését hivatalból kell vizsgálni.
(3) A balesetnek, betegségnek a szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről a miniszter által kijelölt szerv indokolt határozatban dönt (minősítő határozat).
(4) A minősítő határozatot írásba kell foglalni, és azt a hivatásos állomány tagja – halála esetén közeli hozzátartozója – részére meg kell küldeni.
(5) A minősítő határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül a miniszterhez fellebbezésnek van helye. A miniszter döntése ellen keresetet lehet a bírósághoz benyújtani.)

vagy a Hjt. 201. §-a
(201. § (1) Az állomány tagja balesetének, betegségének vagy az ezek miatt bekövetkezett halálának a szolgálati kötelmekkel való összefüggését hivatalból kell vizsgálni.
(3) A balesetnek, betegségnek a szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről a miniszter által kijelölt szerv indokolt határozatban dönt (minősítő határozat).
(4) A minősítő határozatot írásba kell foglalni, és azt az állomány tagja – halála esetén közeli hozzátartozója részére meg kell küldeni.
(5) A minősítő határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül a miniszterhez fellebbezésnek van helye. A miniszter döntése ellen 30 napon belül keresetet lehet a bírósághoz benyújtani.)

alapján minősítő határozattal megállapították,

2. a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

3. a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig.

Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik a szolgálati járandóság folyósított összegét módosítani kell.