Emlékeztető egyeztető megbeszélésről – 2012.01.04.

A 2012. január 04-én megtartott
Országos Rendőr-főkapitányi egyeztető megbeszélésről

 

Az ORFK egyeztető tárgyalásra hívta a Rendőrségi szakszervezeteket, melynek kezdetekor a főkapitányság képviselői tájékoztatták a megjelent 5 szervezetet, hogy a mai napon döntés nem születhet, mert erre felhatalmazásuk nincs, felírják a kérdéseinket, és továbbítják az illetékeseknek, amelyekről remélhetőleg a 2012. január 09. napján megtartott RÉT ülésen esik szó.


ORFK

A megbeszélés két fő témája a jelen jogszabályoknak megfelelő együttműködési megállapodás átalakítása, valamint a függetlenített szakszervezeti tisztségviselők foglalkoztatása volt.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a beosztásból rendelkezési állományba került tisztségviselőknek beosztást kell felajánlani. Ha a tisztségviselő nem fogadja el, szolgálati viszonya közös megegyezéssel megszüntethető. Közalkalmazottak esetében a tisztségviselők tovább foglalkoztathatók, amennyiben azonban közalkalmazotti státusz nincs, munkaviszonyuk közös megegyezéssel megszüntethető.

Az ORFK képviselői hangsúlyozták, hogy mindenki ügyét egyedileg kell elbírálni.

Bárdos Judit asszony (BRDSZ) megjegyezte a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés vonatkozásában, hogy az új Hszt.33/C. § (5) bekezdése csak az új belépőkre vonatkozik, a már meglévő tagok esetében a korábbi meghatalmazások érvényben maradnak. Fontosnak tartotta a továbbiakban is fenntartani az érdekegyeztetés rendszerét, még ha ezentúl nem is Érdekegyeztető Tanácsnak, hanem Konzultációnak hívnánk is.

Pósa Zoltán úr (RSZV) 3 hónap átmeneti időt kért.

Oláh Tamás úr (FRSZ) azt javasolta, hogy azon tisztségviselők esetében, akik a felajánlott beosztást nem fogadják el, az átszervezés szabályait kelljen alkalmazni, azaz szolgálati viszonya felmentéssel szűnjön meg, mintha szolgálati beosztása megszűnt volna. Szolgálat mentesítést javasolt, amíg mindenki sorsa nem tisztázott.

Dr. Gömbös Sándor r. ezredes úr megjegyezte, hogy több függetlenített tisztségviselő helyzete már rendeződött, sokan már beosztásban vannak. Az átszervezés szabályait nem lehet ebben az esetben alkalmazni, hiszen a beosztás nem szűnt meg.

Pach Dániel (RSZV) megkérdezte, hogy hány főt illet meg a munkajogi védelem, valamint, hogy moratóriumra van-e lehetőség?

Dr. Gömbös Sándor r. ezredes úr azt válaszolta, hogy minden felvetődött problémát, kérdést továbbítani fog, hogy a hétfői RÉT ülésen megtárgyalásra kerüljön.
Megjegyezte továbbá, hogy érdekegyeztetésre továbbra is szükség van, a RÉT ülést meg kell a jövőben is tartani – akár ugyan ezzel a névvel is – , még ha nem is minden hónapban.

A szakszervezeteknek eddigiekben biztosított helyiség használattal kapcsolatosan megjegyezte, hogy a hétfői RÉT ülésen kapunk választ.

A többek szerint aggályos – hatályos – Hszt. 34/B. § (2) bekezdése vonatkozásában állásfoglalást fognak kérni a Belügyminisztériumtól.

Zarándok Tamás (TMRSZ) feltette azt a kérdést, hogy a szolgálatteljesítési idő kedvezmény vonatkozásában külön megállapodással a havi 10%-nál több is adható-e? A válasz az volt, hogy csak 10 % illeti meg. Felvetette továbbá, hogy a Hszt. 34/A. § (1) bekezdésben foglalt érdekegyeztetéseken való részvétel számítson bele a szakszervezeti tisztségviselő munkaidejébe, ugyan úgy, mint az oda és vissza út megtételéhez szükséges idő is.

 

Budapest, 2012. január 5.

 

 

TMRSZ