Tájékoztató – Szolgálati járadék

A szolgálati nyugdíjakkal kapcsolatosan egy teljesen új helyzet állt elő, mivel annak elvételét a törvényhozás lehetővé tette. A hazai jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségek bizonytalanná és erőteljesen korlátozottá váltak, mivel az elfogadott szolgálati nyugdíj megvonásáról szóló törvénnyel kapcsolatosan végrehajtási rendelet elfogadására ezidáig még nem került sor az igényérvényesítés meglehetősen bizonytalan.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása alapján a szolgálati nyugdíjat törvényi felhatalmazással 20,5%-os (a 16 %-os adókulcs felbruttósítása) adóval sújtják, ez vonatkozik a szolgálati korkedvezményes, és a rokkantsági fok szerint járó nyugdíjjakra is.

Azonban arra vonatkozóan, hogy a szolgálati nyugdíjasokat erről a tényről milyen közjogi aktussal fogják értesíteni, még a Nyugdíjfolyósító sem tudott nyilatkozni, mivel a fentiek szerint nincs végrehajtási rendelet.

Több alternatíva lehetséges, elsőként ha a levonás tényét határozattal közlik az érintett személyekkel, és a határozatban történik jogorvoslatra történő figyelmeztetés, akkor az abban foglaltak szerint lehetőség van a határozat elleni jogorvoslatra, másrészt ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a levonás tényéről tájékoztató levelet küld, vagy hallgat, és ez alapján foglaltaknak – mivel a törvény lehetővé teszi – a tudomásul vételére van csupán lehetőség, akkor társadalombiztosítási per kezdeményezésére van lehetőség, de ennek kimenetele várhatóan a kérelem (kereset) elutasítása lesz, amely viszont elképzelhető , hogy formálisan megfelel a Strasbourg előtti igényérvényesítés előfeltételének.

A strasbourg-i igényérvényesítés egyénileg a mellékelt kérelem kitöltésével történik, melynek a megküldését követően sem garantált, hogy azt befogadja a Emberi Jogok Európai Bírósága, mivel a hazai jogorvoslati lehetőségeket ki kell meríteni, de ez nem tudható, hogy milyen fórumon lehetséges, csak TB per indítása látszik lehetségesnek, amely formálisnak tekinthető.

Fontos lehet Viviane Reding EU biztos részére küldött levelünk válaszának a bevárása, melyben egyértelművé válhat, hogy az szerzett jogok elvétele, és a nyugdíjak vonatkozásában hozott új törvények összeegyeztethetőek-e az Európai Uniós jogszabályokkal.

Viviane Reding
Viviane Reding

Ennek ismeretében – figyelemmel Viviane Reding jogértelmezésének kvázi autentikus jellegére – lehet azt vélelmezni, hogy az EU luxemburgi székhelyű bírósága előtt eséllyel lehet-e összeegyeztethetetlennek minősíttetni az hazai tv-i rendelkezést az EU rendszerével (ez az eljárás már nem ingyenes).

A Szakszervezet tájékoztatást kér a Strasbourg-i Bíróságtól, továbbá megkeresi Viviane Reding Hivatalát, hogy a júliusban elküldött megkeresésünkre mikor kapunk választ, továbbá a Európai Unió Bíróságához is megkereséssel fordulunk.