GYMS MRFK – bevetési ruházat

Szám: 08000/5745-2 /2011.ált.

Tárgy: téli ruházat
Ügyintéző: Rácz Tamás r. szds.
Tel: 21-8002

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Bárány Zoltán Elnök Úr!

Szekszárd
Tanya u. 4.

Tisztelt TMRSZ Elnök Úr!

A bevetési öltözet viselésének elérendelése tárgyában írt megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.31.) BM rendelet határozza meg, mikor, milyen szolgálati öltözetet köteles a közterületi állomány viselni, amelyet az állományilletékes parancsnok koordinál. A fenti norma alapján 2011. december 1-jétől 2012. március 15-ig a szolgálati egyenruha téli viselési időszakának megfelelő öltözködési normára kellett átállni.

Ennek megfelelően – figyelemmel az ORFK Rendészeti Főigazgatójának 29000/35459/2011. ált. számú átiratára – főkapitányságunkon az egyenruhás állomány a Magyar Köztársaság Rendőrsége Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás 1. számú melléklet c) pontjában meghatározott viselési változatoknak megfelelően szolgálati öltözetben köteles közterületen szolgálatot teljesíteni (mellékelve).

A fentieken túlmenően intézkedtem arra vonatkozólag, hogy rendkívüli, illetve szélsőséges időjárási körülmények esetén (-10 fok celsius alatti hőmérséklet, hóvihar, hófúvás) a rendőrkapitányság vezetője működési területére vonatkozóan, illetve az MRFK Rendészeti Igazgatója a rendészeti igazgatóság állománya részére engedélyezheti a bevetési öltözet viselését. Amennyiben a bevetési öltözet kopott, elhasznált állapota miatt nem alkalmas viselésre, kivételes esetben a 10M egységes rendészeti gyakorló öltözet is engedélyezhető.

Győr, 2011. december 19.

Tisztelettel:

dr. Takács Tibor
rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyeí rendőrfőkapitány

Melléklet: 10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás 1. számú melléklet c) pont (1 oldal)

Melléklet - klikk a képre a nagyításhoz!
Melléklet - klikk a képre a nagyításhoz!