Tájékoztató – 2011.12.02.

TISZTELT TMRSZ TAGOK, HIVATÁSOS, KORMÁYTISZTVISELŐ, KÖZALKALMAZOTT RENDŐRSÉGI MUNKAVÁLLALÓK!

Korábban tájékoztatást adtunk a főtitkárunkat érintő kényszerintézkedésekről, melyekről sajnálattal értesültünk, de nem feledkezhetünk meg a tagjainkról, rólatok.


TMRSZ

Az Alapszabályunk 62. pontja alapján a folyamatos működés biztosítása érdekében a főtitkár akadályoztatása esetén a Vezetői Testület ügyvivő főtitkárt jogosult megbízni. A döntés alapján az ügyvivő főtitkári teendőket Zarándok Tamás és Rádi Attila vezetőségi tagok látják el.

A TMRSZ zökkenőmentesen folytatja harcias érdekvédelmi munkáját tagjai, és a rendőrségen szolgálatot teljesítő hivatásos, kormánytisztviselő, közalkalmazotti munkavállalók érdekében, illetve nem zárkózunk el a rendőrségen kívül munkájukat végzők problémáinak megoldásától sem.

Jelenleg legfontosabb feladatunknak a Hszt. módosításával kapcsolatos javaslataink elfogadtatását, továbbá a nyugdíjasokat ért jogsérelem megváltoztatását tartjuk.

A Hszt. módosításáról szóló törvénytervezetből kiolvasható a kormányzati szándék, amivel a szakszervezetünk munkáját kívánják nehezíteni.

Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a közelmúltban felvételt nyertünk az EuroCop nemzetközi szakszervezeti konföderációba. A szervezetben 26 ország 37 szakszervezete képviselteti magát több, mint 500.000 taggal.

Az EuroCop 2011. november 20-23. között megtartott 3. kongresszusán a társszakszervezetek figyelmét felhívtuk a Magyarországon folyó – szakszervezeteket érintő – folyamatokra, továbbá az ezzel kapcsolatos jogsértésekre. A szervezet vezető tisztségviselői, Végrehajtó bizottsága, valamint a tagszervezetek vezetői támogatásukról biztosítottak bennünket, a Végrehajtó bizottság következő ülésén (2011. december 2. hete) az általunk felvetett problémával kapcsolatos teendőket megtárgyalják, és lehetőségeik függvényében intézkednek.

Az ügyvivő főtitkárok, a vezetőségi tagok és a jómagam nevében kérek minden tagot és szimpatizánst, hogy a jövőbeni sikeres munka érdekében továbbra is támogassák munkákat, összetartásunkkal mutassunk példát arra, hogy képesek vagyunk ebben a nehéz helyzetben is megőrizni tettrekészségünket.

Bárány Zoltán
TMRSZ elnök