Volt – nincs bevásárlónap 2010-ben

Bizonyára a BRFK teljes állománya előtt emlékezetes a 2010. évi „bevásárlónap” botrány, amikor is a Tisztelt Főkapitány Urunk tavaly ez idő tájékán körlevelet adott ki arról, hogy 2010. december 1. és 23. között a teljes személyi állomány részére 1 munkanap, azaz 8 óra szolgálatmentességet biztosít.


Bevásárlás

Miután a BRFK-n nem túl gyakran fordul elő, hogy az állomány „csak úgy” mintegy nagyvonalúságból kap bármiféle ellenszolgáltatástól mentes juttatást, a nagy hírre az állomány egy része „aki bújt aki nem” alapon már szaladt is parancsnokához, hogy szeretne élni ezzel a vissza nem térő lehetőséggel, és rohant a legközelebbi plázába munkája ellenértékeként kapott hatalmas vagyonával, hogy méltón várja a szeretet ünnepét.

A többiek azonban türelmesen vártak a sorukra, mígnem a Főkapitány Úr december 8-án – micsoda meglepetés -, meggondolta magát és visszavonta e lehetőséget a dolgozóktól.

Miután a Főkapitány Úr „meggondolása” nemcsak az egyenlő bánásmód valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, hanem a szakszervezet előzetes tájékoztatáshoz fűződő jogát is sértette (minderről ugyanis szakszervezetünket elfelejtette tájékoztatni), ezért a bevásárlónap visszavonásáról szóló intézkedésével szemben kifogást nyújtottunk be.

Kifogásunkban előadtuk, hogy a BRFK vezetőjének 10/2010. (XII.08.) számú körlevele nyilvánvalóan sérti a fent hivatkozott két törvényi alapelvet, ugyanis annak ellenére, hogy 2010. november 25-én rendelkezik az állomány részére 2010. december 1. és 2010. december 23. között egy munkanap (azaz 8 óra) szolgálatmentesség biztosításáról, az igénybevételi határidő megkezdését követően, azonban a határidő lejártát megelőzően (2010. december 8-án) rendelkezett a határidő visszavonásáról.

Sérült az egyenlő bánásmód követelménye, ugyanis azok a dolgozók, akik 2010. december 8. és 2010. december 23. közötti időpontra „írták ki” a szabadnapot, nyilvánvalóan hátrányos helyzetbe kerültek azokkal szemben, akik december 1. és december 8. között már igénybe vették.

Külön figyelmet érdemel, hogy az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény is kiemeli a vallási vagy világnézeti meggyőződés miatt történő közvetlen hátrányos megkülönböztetés fontosságát. Figyelemmel arra, hogy 2010. évben a zsidó vallásúak legfontosabb ünnepe, a Hanuka december 1-től 9-ig tartott – szemben a keresztény vallásúak által december 25 – 26-án tartott Karácsonnyal -, ezért a Főkapitány Úr intézkedéséből a vallási alapon történő megkülönböztetés is egyértelműen megállapítható volt. Főkapitány Úr ugyanis a bevásárlónap kiadásáról szóló 9/2010. (XI.25.) számú körlevelével a hivatásos állomány Hanukát ünneplő tagjainak kedvezett a bónusz szabadnap igénybevételének lehetőségével, míg a Karácsonyt ünneplő keresztény szellemiségű dolgozó hangyák vonatkozásában a 10/2010. (XII.8.) számú körlevelében annak megvonása felöl rendelkezett.

Miután a BRFK nem meglepő módon a kifogásunkat elutasította, a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz fordultunk jogaink megóvása érdekében.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bíróság a kifogásban foglaltaknak csak részben adott helyt, ezért fellebbezéssel éltünk a Fővárosi Bíróság felé.

A Fővárosi Bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a BRFK jogsértést követett el azzal, hogy intézkedéséről a szakszervezetünket előzetesen nem tájékoztatta, valamint jogsértően járt el akkor is, amikor a kifogásolt intézkedés végrehajtását a Hszt. rendelkezésével szemben nem függesztette fel.