Tájékoztató – Egyenruházat, egészségvédelem

– intézkedés az állomány egészségvédelme érdekében –

2011. november 11. napján – „sürgős, azonnali intézkedést igényel” jelzéssel – megkereséssel fordultunk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez.


Egyenruha

Tájékoztattuk a főkapitány urat arról, hogy – a rendelkezésünkre álló adatok alapján – vezetői utasításra a szolgálatot ellátó állomány átmeneti nadrágban láthatja el szolgálatát. Az átmeneti nadrág azonban – főleg kötött szolgálati helyen történő feladat teljesítés során – nem nyújt megfelelő védelmet az egyre hidegebb nappalok, s éjszakák ellen, mivel aláöltözni sem lehet.

A fentiekre tekintettel a főkapitány úr soron kívüli intézkedését kezdeményeztük a bevetési ruházatban történő szolgálat ellátás elrendelésére az állomány egészségvédelme érdekében.

Főkapitány úr 2011. november 14. napján kelt válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a 2011. november 11. napján megtartott rendkívüli vezetői értekezleten fenti megkeresésünket ismertették a parancsnokokkal, továbbá a főkapitányság rendészeti igazgatója írásban is felhívja a vezetők figyelmét a vonatkozó jogszabályokban {14/2010. (XII. 31) BM rendelet, valamint a 10/2010. (OT 6) ORFK utasítás} foglaltak maradéktalan betartására a munkatársaik egészségvédelme érdekében.

A kollégáink tájékoztatása szerint a vezetők – figyelemfelhívásunkat, s kezdeményezésünket követően – soron kívül engedélyezték számukra a bevetési ruházat használatát az éjszakai szolgálatok során.

TMRSZ