Csalás egy biztosító nevében

Forrás: NépszavaOnline

Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt folyik nyomozás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon egy biztosító munkatársnője ügyfeleinek panasza miatt. A gyanúba keveredett asszony – a Generali biztosító feljelentése szerint – a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) vezetőjének, dr. Keresztes Imrének az élettársa, fia pedig a BRFK gazdaságvédelmi nyomozója.


Csalás

A KNyF lapunknak cáfolta az élettársi kapcsolatot, és jelezték, a főügyész is az ügy károsultjának tekinthető. A nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik.

Különös ügyben, egy 300 milliós csalás miatt nyomoz a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság – tudta meg a Népszava. A feljelentést még májusban tette az egyik nagy biztosítótársaság – a Generali – a II. kerületi kapitányságon. Az akta azonban információnk szerint többször is hosszasan megpihent, és csak hónapokkal később került a jelenlegi nyomozó hatósághoz.

Idén év elejétől kezdve több ügyfél is panaszt jelzett a Generali Biztosító központjának arról, hogy az egyik biztosítás-közvetítő ügynökük, H-né P. Mónika különféle szerződéses ígéretekkel nagyobb összegeket vett fel tőlük. Viszonylag magas hozamú – évi 20 százalékos – ajánlatokkal vett át pénzeket régi, vele szinte baráti kapcsolatokat ápoló ügyfeleitől. H-né az átvett összegekről nyugtát állított ki, melyek a Generali hivatalos nyugtatömbjéből származtak – mint kiderült: illegálisan. A hozamokat – lapunk információi szerint – eleinte készpénzben, rendben megfizette “szerződéses” partnereinek, ezek a kifizetések azonban egy idő után akadozni kezdtek, majd végképp elmaradtak. Amikor az ügyfelek aggodalmuknak adtak hangot, H-né P. Mónika különféle kifogásokkal élve haladékot kért. Utóbb pedig szinte teljesen elérhetetlenné vált, még barátainak sem fizetett, sőt a kapcsolatot is kerülte velük.

A Generali, a tudomására jutott rejtélyes üzletmenet miatt – lapunk információi szerint – minden olyan ügyfelet végiglátogatott, akik bármiféle hivatalos kapcsolatban álltak az ügynökkel. A cég az általa felderített információk alapján májusban feljelentést is tett. Akkor még “csak” két ügyfél mintegy 80 millió forintos “átverése” miatt. A Generali – a birtokunkba került dokumentumok szerint – a rendőrségnek jelezte: munkatársa károkozásáért a biztosító helytállással tartozik. Vagyis a társaság – ügynöke helyett – kártérítést vállalt, majd feljelentést tett. A rendőrség a feljelentést elfektette – legalábbis információnk szerint jó ideig nem történt semmi az ügyben. Úgy tudjuk, az akta előbb a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályára került, majd innen továbbítaniuk kellett a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságra.

Ennek oka elsősorban az lehetett, hogy a Generali által megnevezett üzletkötő – akiről a feljelentő cég a visszaélést feltételezte – fia épp a BRFK ilyen ügyekben illetékes gazdaságvédelmi osztályán nyomozó főhadnagy. (Egy lapunknak nyilatkozó szakértő szerint emiatt az érintett tisztet legalábbis fel kellett volna függeszteni beosztásából, már csak azért is, mert több okból is feltételezhető, hogy tudomással bírhatott édesanyja gyanúsnak tartott ügyleteiről.) Az országos rendőrfőkapitány, Hatala József végül a BRFK-val egy épületben lévő Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot jelölte ki a nyomozás lefolytatására, holott korábban ilyen esetekben távolabbi – közvetlen személyes érintettségtől mentes – hatóságot szokás kijelölni a nyomozásra.

A panaszosok által megjelölt biztosítási ügynök ügye más szempontból is pikáns. H-né P. Mónika ugyanis a feljelentés – és más információk – szerint Keresztes Imre, a KNyF vezetőjének élettársa. A KNyF ezt cáfolta, nyilatkozatuk keretes írásunkban olvasható. Ugyanakkor a Népszava birtokában lévő dokumentumok szerint erre az élettársi kapcsolatra feljelentésében már a Generali is felhívta a rendőrség figyelmét, éppen ezért elfogultsági indítványt is tettek.

Egyúttal a feljelentésben utaltak arra, hogy a hölgy fia pedig rendőrként dolgozik. Egyébként jegyzőkönyvi tanúvallomás szól arról is, hogy H-né P. Mónika tartozásai miatt a sértettek Keresztestől is többször kértek segítséget, hogy beszéljen a hölggyel: adja vissza a pénzt. Arról is kihallgatási jegyzőkönyv tanúskodik, hogy H-né gazdaságvédelmi nyomozó fiával is egyeztettek, hogy lakásuk eladásából fedeznék a tartozást.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy – bár H-né P. Mónika a tanúk szerint egyértelműen felelős lehet – ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. Gyanúsított egyelőre nincs az ügyben. Károsultból viszont 14-et sorolnak fel a jegyzőkönyvek, akiknek összesen 300 millió forintos vesztesége miatt folyik a vizsgálat.

Miután a “tettes ismeretlen”, így őrizetbe vétel sem történt. Nemcsak a régóta próbálkozó sértettek, de lapunk munkatársa is hiába igyekezett elérni H-né P. Mónikát, és értesüléseink szerint egyelőre a nyomozók sem találják, bár nem rendelték el körözését. Hogy a feljelentésben megnevezett élettársat, Keresztes Imrét is meghallgatták-e az ügyben, nem sikerült kiderítenünk. A Népszava több kérdést is fel kívánt tenni a főügyésznek, de nem jártunk sikerrel, mindössze a már említett közleményt kaptuk, de azt sem Keresztes, hanem a KNyF szóvivője, Fazekas Géza jegyzi.

Úgy tudjuk, a Pénzügyi Békéltető Testület ma tárgyalja a csalási ügyet. A testületnek írt levelében azonban a korábban a feljelentésben a felelősségét elismerő Generali így fogalmazott: “bejelentjük, hogy a tárgyi ügyben a Testület döntését nem fogadjuk el kötelezésként”.

Amikre nem kaptunk választ Keresztestől

– Kihallgatták-e tanúként H-né P. Mónika ügyében? Számít-e erre?
– Ha a rendőrség kihallgatja, tesz-e vallomást vagy személyes érintettség okán megtagadja?
– Tudott-e mindarról, mellyel H-né P. Mónikát egykori ügyfelei vádolják?
– Észrevett-e olyan anyagi gyarapodást, melyet nem indokolhatott a hölgy legális jövedelme?
– Közreműködik-e a csalási ügy felderítésében, ha arra szükség lehet?
– Kapcsolatai révén segítette-e H-nét olyan – esetleg közszereplő – személyekkel való üzletkötésben, akik beosztásuk, helyzetük révén H-né “VIP”-ügyfelei lehettek?
– Nem érzi, hogy egy “új Kulcsár-ügy”, egy pilótajáték szereplője lett?
– Nem érzi úgy, hogy beosztásával, feladataival összeegyeztethetetlen mindez, és le kellene mondania?
– Nem érzi úgy, hogy a közvélemény előtt zsarolhatónak, így személye a politikai természetű eljárásokban elfogadhatatlannak tűnik az ügy miatt?

Fazekas Géza levele
Kérdéseinkre, amelyeket Keresztes Imrének címezve a KNyF-nek küldtünk meg, Fazekas Géza, a szervezet szóvivője válaszolt: “A főügyész úr a nevezett hölggyel sem korábban nem állt, sem pedig jelenleg nem áll élettársi viszonyban. Amikor a főügyész úrnak a hölgyismerősét érintő ügyről tudomására jutottak adatok, azokat haladéktalanul jelentette a hivatali elöljáróinak. A főügyész úr az említett ügy károsultjának tekinthető.

Kik a kárvallottak?

Információink szerint H-né P. Mónika nem csupán saját baráti köréből, de a feljelentésben megnevezett “élettársa” kapcsolati hálójából is merített a 300 milliós csalás során. Lapunk úgy tudja, hogy Keresztes Imre ismerősei, munkatársai, illetve közéleti szereplők is ott lehetnek a kárvallottak között. Hogy valamennyi sértett feljelentést tett-e, nem tudni. A rendőrség tájékoztatása szerint újabb sértettek jelentkezése nem várható.

A biztosító reagálása

A Generali ügyfélbejelentések alapján, ügyfelei védelmében tett feljelentést idén tavasszal ismeretlen tettes ellen az illetékes nyomozó hatóságnál amiatt, hogy több ügyfele elmondása alapján egy tanácsadó nagyobb készpénz összegeket vett át tőlük, erről nyugtát állított ki, ám sem a biztosítási ajánlat, sem az átvett összegek nem érkeztek meg a Generalihoz – közölte a biztosítótársaság lapunkkal. Hozzátették: mivel a nyomozás jelenleg is tart, arról, hogy hány ügyfelüket károsították meg és összesen mekkora összegről van szó, “a tényállás teljes körű feltárása után tudunk érdemlegesen nyilatkozni. Ugyanez vonatkozik a jogos kártérítések mértékére is.” Mint írták, az ehhez hasonló esetek szerencsére igen ritkák a biztosító életében.

A Generali ennek nyomán megszigorította minden olyan szabályzatát, amely a nyugták kiadásáról és az elszámolásokról rendelkezik. “Ezúton is szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy a nagy összegű kifizetéseket tanácsos átutalással fizetni közvetlenül a biztosító számlájára. Ha nem kapják meg a kötvényből a saját példányukat, azt mindenképpen jelezzék a biztosítójuknak” – írta a Generali.

Részlet a feljelentésből

“…információink szerint H-né élettársa dr. Kertész (helyesen: Keresztes – a szerk.) Imre ügyész, aki a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze, valamint H-né fia, H- Attila (…) rendőr. A fentiek alapján elfogultsági kifogást kívánunk előterjeszteni a Be. 38 § (1) d. pontjára hivatkozással, és egyben kérjük, hogy a fentebb jelzett (…) illetékességi területén és hatáskörén kívül eső nyomozó hatóságot szíveskedjen kijelölni.”

“Középkeresztes”

2011. március 15-én a Magyar Köztársaság érdemrend Középkeresztjét (polgári tagozata) elismerést kapta dr.Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze, a “közérdeklődésre számot tartó, kiemelkedően bonyolult tényállású és jogi megítélésű ügyekben folytatott nyomozások során nyújtott teljesítménye, továbbá eredményes ügyészi és vezetői pályafutása elismeréseként”.

Veress Jenő / Népszava

Forrás: NépszavaOnline