RÉT – 2011.10.10.

EMLÉKEZTETŐ

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2011. október 10-ei ülésén történtekről

A RÉT 2011. október 10. napján megtartott soros ülését Lajtár József r. vezérőrnagy úr, az ORFK gazdasági főigazgatója vezette. Az ülésen részt vett még Kreitz Zsuzsanna r. alezredes asszony, valamint Zakor Sándor az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának munkatársa, valamint a TMRSZ, a BRDSZ, az FRSZ és az RSZV képviselői.


RÉT

Az ülésen három napirendi pontot tárgyaltak meg a jelenlévő felek:

1. a 2011. május 6-i RÉT ülésen felmerült és választ, rendezést igénylő kérdések,

2. egyebek.

Napirend előtt a győri őrzött szállások kapcsán kérdésként merült fel az, hogy a fegyveres biztonsági őrök miért nem részesülnek veszélyességi pótlékban a hivatásos fogdaőrökkel szemben, pedig ugyanazt a feladatot látják el. Továbbá, hogy akadozik a hibák kijavítása (pl. Kiskunhalason nem jó a monitorrendszer), illetve szakmailag indokolt a kutyák biztosítása.

Lajtár Úr azt válaszolta erre a felvetésre, hogy az Mt. nem ismeri a veszélyességi pótlék fogalmát, Kiskunhalason jelenleg folyik a felújítás, illetve a kutyák biztosítása nem összeegyeztethető az Európai Unió jogszabályaival.

I. A 2011. május 6-ai RÉT ülésen felmerült és választ, rendezést igénylő kérdések

A TMRSZ jelen levő képviselője, a kérdéseinkre adott írásbeli válaszokkal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tette:

– a BTO-val kapcsolatos válaszokat továbbítani fogja a TMRSZ helyi illetékes képviselőjéhez tekintettel arra, hogy olyan szakmai kérdések megvitatására került sor, melyre csak a helyben dolgozó tisztségviselőnk tud érdemben reagálni, ezért a kérdéseket írásban fogják megválaszolni.

– kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy a Csongrád megyében dolgozók nem kérhetnek sem illetményelőleget, sem albérleti támogatást.

A munkáltató ennek kapcsán költségvetési hiányra hivatkozott, mely indokot nem tudjuk elfogadni figyelemmel az állomány rendkívül nehéz anyagi helyzetére.

– az áthelyezésekkel kapcsolatban elmondtuk, hogy napi szinten fordulnak szakszervezetünkhöz tagjaink azzal, hogy az ORFK nem hagyja jóvá az erre irányuló kérelmeket.

Lajtár Úr ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az áthelyezés két megyei vezető megállapodásán múlik, és ha ez sikerrel jár, akkor az ORFK nem áll az áthelyezés útjába, senkit sem tartanak vissza. Elmondása szerint egyetlen áthelyezési kérelmet sem dobtak vissza, ezért kérte, hogy amennyiben konkrét esetben merült fel a probléma, akkor azt nevezzük meg és utánanéznek.

– a hivatásos státuszok közalkalmazottak történő feltöltésével kapcsolatban képviselőnk kifejtette, hogy tagjaink nem mernek egyéni jogvitát kezdeményezni, ezért szükséges lenne a kérdés központi rendezése.

– a közalkalmazottak BKV bérletét illetően jeleztük, hogy egy nagyobb létszámú pertársaság képviseletében fogunk egyéni jogvitát kezdeményezni a BRFK-val szemben, mely bírósági keresetek már elküldésre is kerültek.

– a Köztársasági Őrezred és a Készenléti Rendőrség összevonását illetően pedig egyeztetést szeretnénk tekintettel arra, hogy sürget a határidő, ezért kértük az ORFK-t, hogy szíveskedjenek a Belügyminiszter Úrnál megtenni a szükséges lépéseket.

A szakszervezet részéről felmerült, hogy nem fogadják el a tiszti ügyeletesek besorolásával kapcsolatos választ, mert szerintük azonos munkáért azonos besorolás kell, hogy teljesüljön.

A RSZV képviselője a gépjárművezető pótlék kapcsán a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot alapul vevő kimutatást elemezte, amire Gömbös Sándor r. alezredes Úr azt a választ adta, hogy a pótlék folyósításához szükséges a rendszeres gépjárművezetés, valamint a jogszabályi feltételek teljesülése. Az RSZV jelezte, hogy az ő szakszervezetük tudomásul veszi az új szolgálati szabályzat hatálybalépését.

II. Egyebekben a szakszervezetek részéről három kérdés vetődött fel:

1. Az EU-s soros elnökség ideje alatt több megyéből (pl. Vas és Tolna) vezényeltek fel kollégákat a Köztársasági Őrezredbe először fél évre, aztán 3-3 napra. Az érintett kollégák meg is kapták az új illetményt, illetve pótlékot tartalmazó parancsot, de ezt három nap múlva visszavonták. Szolgálati panaszokat nyújtottak be, amelyeknek részben helyt adtak, illetve részben elutasították. A BRDSZ állásfoglalást kér ez ügyben.

2. Kérdésként merült fel a szolgálati időrendszerek felülvizsgálatával kapcsoltban, hogy a 24/72-es szolgálati időrendszerhez hozzá fognak-e nyúlni, vagy esetleg megszüntetésre kerül-e.

Lajtár Úr erre nem tudott kimerítő választ adni, ugyanis a szakma még nem döntött, hogy a 112-es hívórendszer hogyan fog beépülni a kapitányságok tevékenységébe.

3. A harmadik kérdés a GEI-k átszervezését érintette.

Lajtár Úr elmondta, hogy minden változás csak 2012. január 1. napjával lép hatályba, minden megyében van egy megbízott kolléga, aki ezzel foglalkozik. Lajtár Úr még elmondta, hogy a GEI-k átszervezése nem fog elmaradni.

Elhangzott a munkáltató részéről az, hogy a tiszthelyettesi állomány fix összegű fizetésemelésben fog részesülni, ami bruttó 10-14 ezer Ft. lesz, és pótlékként kerül az illetményrendszerbe vélhetőleg 2012-es évtől. (megjegyzés:A remény hal meg utoljára)

A következő RÉT ülés 2011. november 14. napján kerül megtartásra.

TMRSZ