Kifogás a Készenléti Rendőrség jogszabálysértő intézkedésével szemben

A jogot nem adják, a jogot szerezni kell!
Az embernek magának kell kiharcolni a jogot,
ha nem akarja, hogy agyonnyomja a durva kényszer.

Makszim Gorkij

 

A TMRSZ 2011. augusztus 12. napján kezdeményezte a Készenléti Rendőrség állományába tartozó tisztségviselőnk vonatkozásában a szakszervezeti tisztségviselőket megillető munkaidő-kedvezményt a szakszervezeti feladatainak ellátása érdekében, 2011. szeptember 05. napjától -2011. december 31. napjáig. A Készenléti Rendőrség állományában 1330 fő TMRSZ taggal rendelkezünk amely elengedhetetlenné teszi legalább egy fő tisztségviselő helyi függetlenítését a koordinációs és egyéb érdekvédelmi feladatok gyors, alkalmanként soron kívüli ellátása céljából.


KR

A Parancsnok Úr megkeresésünkre azt a választ nyújtotta, hogy a Készenléti Rendőrség leterheltségére, létszámhiányára és munkaszervezésére tekintettel tisztségviselőnk részére csak 2011. szeptember 30. napjáig tudja a munkaidő-kedvezményt biztosítani. Tehát azt az érvet hozta fel a Készenléti Rendőrség parancsnoka, számára megoldhatatlan szakmai feladat, hogy a TMRSZ-t törvény alapján alanyi jogon megillető 1330 óra munkaidő-kedvezményből szakszervezetünk 176 órát igénybe vegyen.

Így szakszervezetünk 2011. szeptember 20. napján ismételten kezdeményezte tisztségviselőnk kikérését szakszervezeti teendői folytatására, 2011. október 01. napjától – 2011. december 31. napjáig.

A Parancsnok Úr azonban arról tájékoztatott, hogy tisztségviselőnk részére csak 2011. december 01. napjától -2011. december 31. napjáig tudja a munkaidő-kedvezményt biztosítani, mivel 2011. október 01. napjától 2011. november 30. napjáig a Készenléti Rendőrségen 71 fővel rendelkező RKDSZ szakszervezet számára biztosít munkaidő-kedvezményt.

A szakszervezeteket alanyi jogon megillető munkaidő-kedvezmény igénybevétele a Készenléti Rendőrség parancsnokának sajátos jogértelmezése szerint váltásban lehetséges csak, mégpedig úgy, hogy a 71 fős RKDSZ ugyanúgy és sokkal több időben függetleníthet tisztségviselőt, mint a jelenleg 1330 fővel rendelkező TMRSZ.

A nyíltan diszkriminatív a munkáltatói döntés – amelyben a FIDESZ kormányzati hátszelével és Lázár János bábáskodásával világra jött RKDSZ a TMRSZ tevékenységét lenne hivatott akadályozni – tehát rásegít arra a kormányzati akaratra, hogy a TMRSZ munkáját ott lehetetlenítik el, ahol csak tudják. Eddig ilyet a Készenléti Rendőrség részről nem tapasztaltunk, de úgy látszik, Balog úr sem tudja magát függetleníteni a kormányzati törekvésektől azon az érdekvédelmi területen, ahol a munkáltatónak jelenleg csupán tudomásulvételi joga van ilyen esetekben.

Érdekes momentum, hogy 71 fő után nem lehetséges munkaidő-kedvezményben részesíteni egy teljes hónapra egy főt.

Érdekes, hogy az RKDSZ ismereteink szerint messze nem reprezentatív országosan, így a munkaidő-kedvezményük központi nyilvántartására sem köteles az ORFK.

Balogh úr ennek ellenére bevállalja, hogy nincs meg az RKDSZ-nek a szervezeti egységénél a szükséges létszáma, állítása szerint nem is rendelkezik más szerveknél adatokkal arra vonatkozóan, hogy függetleníthető-e az RKDSZ-es tisztségviselő, mégis tudomásul vette az ő bejelentésüket.

Ez azt jelenti az eddig rendelkezésünkre álló adatok alapján, hogy havonta legalább 100 óra munkaidő-kedvezményt a Készenléti Rendőrség parancsnoka odaajándékoz jogszabályi felhatalmazás nélkül a jelenlegi politikai elit akaratának engedelmeskedve, természetesen állampénzen.

Kérdés továbbra is, hogy országosan mennyi a létszáma az RKDSZ-nek, hány fő függetlenített tisztségviselője van, illetve az RKDSZ a törvény által biztosított munkaidő-kedvezmény 50%-át pénzben kéri-e megváltani, hiszen ismereteink szerint az RKDSZ minden esetben igényt tart a fennmaradó 50% munkaidő-kedvezmény pénzbeli megváltására is, így pedig nem lehet annyi függetlenített tisztségviselője, mint amiről tudomással bírunk.

Tekintettel arra, hogy a fenti jogellenes munkáltatói intézkedés sérti szakszervezetünk Hszt-ben, Mt-ben, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt jogos érdekeit, kifogással éltünk a Készenléti Rendőrségnél.

A Készenléti Rendőrség parancsnoka a törvényt figyelmen kívül hagyva intézkedését nem függesztette fel, hanem a rendőrségnél munkavégzésre kötelezte tisztségviselőnket, míg a 71 fővel rendelkező Lázár érdekeltségi köréhez tartozó RKDSZ esetében 2 hónapra engedélyezte a szakszervezeti munkát.

Mivel az egyeztető tárgyalás nem vezetett eredményre, kérelemmel fordultunk az illetékes bírósághoz kérve a munkáltatói jogsértés megtörténtének megállapítását, illetve egyéb intézkedéseket tettünk.

 

 

TMRSZ