A Fővárosi Bíróság kötelezte a Belügyminisztériumot közérdekű adatok kiadására

A Fővárosi Bíróság a TMRSZ keresete alapján kötelezte a Belügyminisztériumot közérdekű adat kiadására!

Bizonyára mindenki előtt ismeretes, hogy ez év februárban született egy kormányhatározat (1025/2011. (II.11) Korm. határozat), mely zárolási kötelezettséget írt elő az egyes költségvetési fejezetek számára. Ez a kormányhatározat a Belügyminisztérium költségvetéséből 34,9 milliárd Ft. összeg zárolását határozta meg anélkül, hogy a Belügyminisztérium fejezetén belül az egyes címek szerinti részletezést meghatározta volna.


BM

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a zárolás folytán nem látta biztosítva a bérek kifizetését, ezért megkereséssel fordult a Belügyminisztériumhoz, kérve a zárolásból eredő költségvetési adatokat, azonban a Belügyminisztérium gyakorlatilag válaszra sem méltatta a rendőrség legnagyobb létszámú hivatásos állományú rendőröket tömörítő szakszervezete kérdéseit, ezért az ügyben bírósághoz fordultunk.

A Fővárosi Bíróság szakszervezetünk közérdekű adat kiadása iránt benyújtott keresete alapján indított eljárása során hozott I. fokú ítéletében kötelezte a Belügyminisztériumot arra, hogy adjon tájékoztatást a TMRSZ-nek, hogy az 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat mennyiben érintette a rendőrség költségvetését.

Ismerve az eddigi gyakorlatot igen hosszadalmas lesz, amire Pintér Sándor Belügyminiszter intézkedik az adatok kiadásáról vagy valami csűrcsvart kitalál. Olyan lesz ez, mint az ORFK közérdekü adatkiadása, akik a mai napig jogerős bírói kötelezés ellenére sem adták ki a szolgálati autók magáncélra történő használatára vonatkozó adatokat. Főtitkár Asszony a BÉT ülésen pár hónappal ezelőtt Hatala Urat kérdezte, aki Pintér Úr utasítására választ adott, hogy márpedig ő megadta, ezt követően Pintér Sándor meg közölte, hogy ő Hatala Úrnak hisz és kész.