Visszafoglalkoztatott nyugdíjas szakszervezetisek apanázsa

ORSZÁGOS RENDÓR-FÓKAPITÁNYSÁG HIVATALA

Szám: 101/1712/19/2011. Szü.

Tárgy: adatszolgáltatás
nyugállományú szakszervezeti tisztségviselők
Rendőrségen történő foglalkoztatásával
kapcsolatban
Hiv. szám: Kü. 77/20ll/6.
Előadó: Hegedűsné dr. Margita Ágnes r. alez. (30-876)

 

Szima Judit asszonynak,
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének Főtitkára

 

S z e k s z á r d

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

 

A nyugállományú szakszervezeti tisztségviselők Rendőrségen történő foglalkoztatásával kapcsolatos megkeresésére az alábbi adatszolgáltatást teljesítem, illetve a következő tájékoztatást adom.

Mindenekelőtt arról tájékoztatom Főtitkár Asszonyt, hogy az Országos Rendőrfőkapitányságnak munkáltatóként kizárólag az ORFK-n állományba vett tisztségviselőkről van a TMRSZ által kért részletezésű információja.

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálatához jelenleg 15 nyugállományú szakszervezeti tisztségviselő van kinevezve. A Főtitkár Asszony által megjelölt időpontokban a foglalkoztatási adatok az alábbiak szerint alakultak:

2006. 1 fő BRDSZ (összesen 1 fő),
2009. 2 fő BRDSZ, 4 fő FRSZ (összesen 6 fő),
2011. 6 fő BRDSZ, 4 fő FRSZ, 5 fő RSZV (összesen 15 fő).

Az érintettek szakszervezetben betöltött tisztségével kapcsolatban az ORFK nem rendelkezik adatokkal, különös tekintettel arra, hogy a tisztség megnevezése minden esetben az adott szakszervezetre tartozó kérdés. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a munkáltató előtt egyébként ismeretlen lenne az egyes szakszervezeti tisztségviselők (vezetők) kiléte. hiszen az ORFK a szakszervezetekkel gyakorlatilag napi szintű együttműködést folytat, azonban ennek forrása nem a személyügyi nyilvántartás, ilyen adatokat az ORFK nem tart nyilván, így nem is minősül adatkezelőnek.

Az érintett munkatársak illetményének megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) V. fejezetében foglaltak szerint történt. A garantált illetményen felüli, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapításakor a munkáltató a szakszervezetek javaslatait is mérlegelve hozott döntést.

Arra vonatkozó adatokat, hogy mely személy esetében konkrétan milyen “tények, körülmények és információk” alapján történt a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása, az ORFK nem kezel.

A TMRSZ által igényelt és a rendelkezésünkre álló adatokat tartalmazó, a megkeresésben megjelölt három időpontra (2006. január 1., 2009. január l. és 2011. szeptember 1.) vonatkozó táblázatos kimutatást mellékelten megküldöm.

Budapest, 2011. szeptember, 12.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Piros Attila r. dandártábornok
hivatalvezető

 

 

Melléklet: 1 lap táblázat

Apanázs

 

 

Letölthető anyag: ORFK levele