Miért vannak csendben a szakszervezetek?

Mutyi szakszervezetek lepaktálása a hallgatásuk, vagy bohóckodásuk egyik oka!

A Fővárosi Ítélőtábla a TMRSZ keresete alapján jogerősen kötelezte a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt a kért közérdekű adatok kiadására!


A csend egyik oka?
A csend egyik oka?

Korábbi híreinkben már beszámoltunk arról, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetéhez információ érkezett arról, hogy az üdülési csekket forgalmazó – és az utóbbi időben az egyre zavarosabbá váló korrupciós ügyek miatt emlegetett – Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) valamint a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége partnerszervezetei továbbá a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete között együttműködési megállapodás jött létre, melynek alapján azok a vásárlóérték töredéke fejében szereztek üdülési csekket.

A szerződések alapján tehát az alábbi szervezetek vehettek részt a jelentős értékű üdülési csekk szétosztásában:

– Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége, vezetője Csurel János
– Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, vezetője Holecz Gábor
– Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, vezetője Árok Kornél
– Honvédszakszervezet , vezetője Czövek János
– Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete, vezetője Tajti István
– Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetség, vezetője Talabér Zoltán
– Független Büntetés-végrehajtási Szervezetek Országos Szövetsége, vezetője Fabók Ferenc

Információink szerint a fentieken kívül a rendőr-szakszervezetek közül az alábbiak részesültek az üdülési csekkből:

– Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szaksezrevzete, melynek főtitkára Dr. Bárdos Judit az Alapítvány alapszabálya értelmében a Kuratórium tagjaként vehetett részt a szóban forgó szerződések megkötésében
– Független Rendőr-Szakszervezet, főtitkára Pongó Géza, aki a Felügyelő Bizottság tagja
– Rendőr Szakszervezetek Védegylete (korábban Rendészeti Védegylet, melynek egykori elnökét Katus Károlyt nemrégiben Pach Dániel váltotta posztján)

– Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (elnöke Vincze Tibor)

Fentiek alapján látható, hogy a rendészeti szakszervezetek közül csak a legnagyobbat, mégpedig a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét hagyták ki a szerződés megkötéséből és ezáltal a jelentős értékű üdülési csekkhez jutás lehetőségéből, melynek oka nyilvánvalóan nem véletlen.

Miután az MNÜA közfeladatot ellátó és ezáltal közérdekű adatot kezelő szervezetnek minősül, ezért a hír hallatán megkereséssel fordultunk feléjük a kérdéses szerződések kiadása érdekében. Figyelemmel arra, hogy Karácsony Mihály, a MNÜA akkori elnöke az általunk kért iratok kiadásának nem tett eleget, szakszervezetünk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján kereseti kérelmet nyújtott be az illetékes Fővárosi Bíróság felé.

Az alperes az elsőfokú eljárás során a többszöri bírói kötelezésnek nem tett eleget, az ügyben tartott két tárgyaláson jogi képviselőjük nem jelent meg, azonban az eljárás során az interneten is fellelhető Alapító Okirat alapján többek között megállapítást nyert az is, hogy az Alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai között fellelhető társ-szakszervezetek (FRSZ, BRDSZ) jelenlegi vezetői e tisztségük viselése fejében természetesen tiszteletdíjban is részesülnek. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt (és az általa kibocsátott üdülési csekket) egyébként hat szakszervezeti konföderáció és a Magyar Köztársaság Kormánya hozta létre 1992-ben. Alapító okirata szerint mind a Kuratórium, mind pedig a Felügyelő Bizottság tagjainak felét a Magyar Köztársaság Kormánya jelöli.

Fenti adatok alapján a Fővárosi Bíróság első fokon helyt adott a TMRSZ kereseti kérelmének és az alperest az iratok kiadására valamint perköltség fizetésére kötelezte, ezért a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alperes az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be.

A Fővárosi Ítélőtábla előtt folyó másodfokú eljárás során az alperes azt a hivatkozást adta elő, hogy a kérdéses szerződések a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. mint önálló gazdasági társaság és más szervezetek között jött létre, ami perbeli jogképességgel nem rendelkezik, továbbá nem esik az Adatvédelmi törvény hatálya alá. Ismételten hivatkozott arra az I. fokú bíróság által már elutasított körülményre, hogy a szerződések üzleti titkot tartalmaznak, ezért azokat nem áll módjában kiadni.

Szakszervezetünk a fellebbezési eljárás során kérte az alperesi fellebbezés elutasítását és az I. fokú ítélet helyben hagyását figyelemmel arra, hogy az üzleti titokra vonatkozó bizonyítási tehernek az alperes az I. fokú eljárárás során a többszöri bírói felhívás ellenére sem tudott eleget tenni, valamint hogy az alperes a perbeli jogképességét sem az I. fokú eljárás, sem pedig a fellebbezés során nem kifogásolta, ezen új körülményre csupán a fellebbezési tárgyalás során hivatkozott. Hivatkoztunk továbbá arra is, hogy miután a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alperes 100 %-ban tulajdonosa a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-nek, valamint azonos székhellyel rendelkeznek, ezért nyilvánvalóan birtokában vannak a kért szerződések.

Szakszervezetünk érvelését a Fővárosi Ítélőtábla is alaposnak találta, ezért a fellebbezését elutasítva perköltség fizetése mellett jogerősen kötelezte a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt arra, hogy 15 napon belül adja ki a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete részére a “25 csekkért egy mosoly” akció keretében a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége partnerszervezeteivel, továbbá a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetével kötött együtműködési és egyéb szerződéseket, megállapodásokat.

Érthető a fentiek alapján is, hogy miért hallgatnak nagyokat e szakszervezeti vezetők a rendőrségen belül, a többieket most nem érintve, akik szintén csak füstöket eregetnek és az MSZP felé kacsintgatnak nagyokat. Érthető mára már, hogy Pintér Sándorral miért is kezdtek a szerzett jogok elvételének hosszú tárgyalásába , akkor amikor még arra törvényi felhatalmazásuk sem volt. Érthető, hogy miért nem álltak ki a TMRSZ főtitkára mellett, azért, mert úgy gondolják, hogy nekik betonozott a helyzetük. Egy példát említve csak augusztus 20-án a Rendészeti Védegylet vezetője Pach Dániel kapott tanácsosi címet, a TMRSZ által javasolt munkavállalók, akik között hősi halottak voltak nem részesülhettek semmiben.

Végezetül egyedül a TMRSZ következetes kiállásának köszönhető az, hogy nem nyomták le rögtön a munkavállalók torkán az elképzelésüket. Igaz a főtitkárukat letartóztattatták, de megtörni a szervezetet így sem tudták, sőt az egyre erősödik és egyre elismertebb!

 

Kutasi Richárd