Lapáton a rendőrkapitány?

Forrás: FN.hu

Fellázadtak parancsnokuk ellen a vámospércsi rendőrök. Augusztus elsején az őrs több dolgozója is feljelentést tett felettese, Hegedűs Attila főhadnagy ellen. Az elöljáró ellen eljárás indult. Számos idézettel dúsított cikkünket különösen ajánljuk a rendőrzsargon finomságait értékelő olvasóinknak.


Vámospércs

Besokalltak a vámospércsi rendőrök. A hajdúsági kisváros egyenruhásai az őrsparancsnok, Hegedűs Attila főhadnagy túlkapásai megelégelve fordultak a debreceni nyomozó ügyészséghez. Az fn.hu birtokába került dokumentumok szerint legalább négyen tettek feljelentést Hegedűs ellen augusztus elsején. Az iratokban szó esik kényszervallatásról, kincstári vagyon eltulajdonításáról, szolgálati hatalommal való visszaélésről és sok egyéb zűrös ügyről.

Zsarolás, fenyegetés, kényszervallatás

„Hegedűs rendőrfőhadnagy úr jelenlétemben olyan kijelentést tett, hogy hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményét fogja ráfogni az egyik bűncselekmény elkövetőjére, amennyiben nem fogja elismerni a bűncselekmény elkövetését, mert már csinált ilyet, és ha mindenki egyformán beszél, el is fogják ítélni az elkövetőt” – áll az egyik rendőr vallomásában.

Másutt pedig ez olvasható egy gyanúsított kihallgatásáról: „Tisztán hallottam, amint a parancsnok úr K-t azzal fenyegeti meg, ha nem vállalja el az általa tagadott bűncselekményt, akkor valamilyen általa hallott kábítószeres ügyeket fog elővenni, azért fogja eljárás alá vonni… Pár perc elteltével kijöttek a folyosóra, és ekkor Hegedűs Attila közölte a nyomozó kollégával, hogy K. beismerte a további bűncselekményt is.”

Megint más fizikai erőszakról számol be: „Odalépett a gyanúsított S. mellé a rendőrőrs parancsnoka, Hegedűs Attila, aki ekkor nem volt egyenruhában, rövidnadrágban volt… és erőteljes hangnemben rászólt S-re, hogy azonnal mondja meg nekem, hogy kik voltak a társai. Ekkor S. gondolkozni kezdett és nem válaszolt egyből… A parancsnok úr ezt követően egy hirtelen mozdulattal térddel combon rúgta S-t, aki a rúgástól megtántorodott. Ezt a rúgást megakadályozni nem volt módomban, mivel hirtelen történt, de a rúgást követően mondtam a parancsnoknak, hogy ne bántsa, úgyis meg fogja nevezni a társait. Ezt követően S. megnevezte a társait.”

Az attak utóéletéről tájékoztat egy feljelentés: „S. bántalmazásáról Hegedűs úr maga is beszámolt nekem. Azt mondta, hogy olyat nyomtam neki egyet, mindjárt megeredt a nyelve, ezzel egyidejűleg lábát felemelve jelezte felém, hogy megtérdelte S-t.”

Sitt, morál

Mások esetén enyhült a parancsnoki szigor. A feljelentések egybehangzóan állítják, hogy az őrs idén nyáron kezdődött felújításán bűnözők dolgoztak. Ismét rendőrtől idézünk: „Azt láttuk, hogy a rendőrőrs udvarán ott tartózkodik többek között Cs., akiről köztudott, hogy az őrsön jelenleg is van ellene folyamatban ügy, a helyi lakosok körében is köztudott, hogy nevezett személynek felfüggesztett börtönbüntetése és több egyéb más folyamatban lévő büntetőügye van. Ott tartózkodott ekkor id. K., akinek szintén több alkalommal volt már büntetőügye a rendőrőrsön, valamint K., aki ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt korábban már szintén volt büntetőeljárás folyamatban… Nevezett személyek ekkor egy betonplaccot martak fel, valamint elbontották az őrs hátsó első és hátsó udvarát elválasztó kerítés oszlopát, kerítésbetéteit. Ezen a napon tudomásom szerint R. úr, mint szolgálatirányító parancsnok felhívta Hegedűs Attila figyelmét ezen személyek életvitelére, valamint arra, hogy nevezett személyek ilyen munkára történő igénybevétele mind a helyi lakosság, mind pedig az állomány körében morális kérdéseket vet fel. Ezért tudomásom szerint R. urat a parancsnok úr fennhangon kioktatta.”

A munka utáni este sem telt esemény nélkül, amire az egyik feljelentőnek a következő nap eseményeit taglaló vallomása derít fényt: „Azért kellett munkába lépnem, mert előző napon a rendőrőrsön dolgozó Cs. és több társa az éjszakai órákban Nyírábrány területén több helyszínen csoportos garázdaság bűncselekményét követték el. Ezen alkalommal tanúkihallgatások és gyanúsítotti kihallgatások foganatosítására került sor. Ezen alkalommal B. rendőrtörzszászlós úr közölte velem azt, hogy megkérdezte a parancsnok urat arról, hogy a gyanúsítottak őrizetbe vételére sor fog-e kerülni, tekintettel büntetett élőéletükre, mire nemleges választ kapott a parancsnok úrtól.”

A feljelentések szerint Hegedűs parancsnok törekedett az építési hulladék költséghatékony elhelyezésére. Ezt illusztrálandó íme három necces adalék a feljelentésekből. „A parancsnok úr arra adott nekünk utasítást, hogy a korábban elbontott és tudomásom szerint a kincstár tulajdonát képező fém kerítéselemeket rakodjuk fel a futóra, és azt a helyi méh-telepen értékesítsük, majd a pénzt számára adjuk át. Tartva ekkor a parancsnok úrtól, a fentieknek eleget tettünk… az ott kapott pénzt, amely kb. 5000 Ft lehetett, átadtam F. úrnak, aki azt a jelenlétemben átadta Hegedűs főhadnagynak.”

Aztán: „Hegedűs főhadnagynak tudomása volt arról is, hogy az őrsről kitermelt építési törmeléket illegálisan az Újlétai valamikori, mára már bezárt szemétlerakó helyre vezető úton helyezik el. A fentiek úgy történtek, hogy az elszállított törmeléket illegálisan helyezték el, melyet a mezőőr észlelt, és velem, valamint C-vel megüzent a parancsnok úrnak. Mi erre felhívtuk a figyelmét, de a törmelék a mai napig ott van elhelyezve.”

Valamint: „A téglaépületből kinyert téglákat a bontást követően információim szerint a parancsnok úr később, a sajátjaként rendelkezve, azokat A-nak és H-nak adta. Erről magától A-tól szereztem tudomást, aki a téglát később továbbértékesítette.”

Iratok a sógorhoz, festék hitelre, négyzetrács

Mint az iménti idézetekből kiviláglik, az őrs felújításból maguk a vámospércsi rendőrök is kivették részüket. Munkászubbonyban ajtót javítottak, falat festettek, szemetet szedtek, miközben papíron egyenruhás szolgálatot láttak el.

Egyik beosztottjának azt adta parancsba a főhadnagy, hogy gyűjtse zsákokba a régi iratokat. Majd „Hegedűs úr utasításba adta valamennyiünknek, hogy a már összehordott iratokat rakodjuk fel utánfutóra, mert azokat el kell onnan szállítani. Azt, hogy pontosan hová, ekkor a parancsnok úr nem mondta nekünk, én magam azt gondoltam, hogy talán a megyei rendőr-főkapitányságra kell szállítani megsemmisítés végett”. Végül azt az utasítást kapták, hogy „menjünk Balmazújvárosba, mivel ott él a kazánépítéssel foglalkozó sógora, akinél ezeket az iratokat lerakodjuk, és amelyeket ezt követően majd az eléget”.

Hegedűs sajátosan igyekezett finanszírozni a felújítást. „A polgármestereket végigjárva a parancsnok úr anyagi támogatást kért az őrs felújítására, valamint egyes vállalkozókkal, üvegesekkel ingyen munkát vállaltatott fel, melyekről én magam csak szóbeszédből értesültem. Többször előfordult, hogy át kellett mennem az őrs mellett lévő iparcikkboltba festékért, illetve egyéb más, a parancsnok által meghatározott tárgyakért, melyekért ekkor nem fizettünk, hanem az eladó által vezetett négyzetrácsos füzetben kerültek feljegyzésre a hitelre elvitt tárgyak. Hallomásból értesültem arról, hogy a vámospércsi tüzépen is hiteleket halmozott fel a parancsnok úr, amely miatt ezen személyekkel szembeni rendőri intézkedések aggályossá váltak, hiszen az őrs nevezett személyeknek tartozik.”

Szét lesz verve a feje

A vámospércsi rendőrök munkaidőn túl is dolgoztak az építkezésen, sőt pluszműszakokat is vállaltak. „A parancsnok úr azt mondta, a túlórákat nem viszi fel a gépbe, mivel 150 fölöttit nem érhetünk el, elmondása szerint ő ezt külön jegyzi egy füzetbe, aztán majd valahogyan rendelkezik felőle… a túlórák nem kerülhetnek részemre kifizetésre. Több alkalommal került sor július 01. óta,hogy a szolgálatom nincs kiírva a robotzsaruba, azonban a fegyverkiadási füzetben feltalálható, hogy ezeken a napokon is szolgálatot láttam el.”

Másutt ez olvasható: Miután „az őrsön felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek mindennaposak lettek, én ekkor már szinte minden egyes nap be voltam rendelve, akárcsak több más kolléga. A fentiek miatt, mivel pihenni sem volt időnk, ezért szolgálatba már úgy jártunk dolgozni, hogy olyan fáradtak voltunk, hogy már attól féltünk mindannyian, hogy vezetés közben elalszunk, hiszen többször sem volt meg a 8 óra pihenőidőnk sem, de ezt jelezni nem mertük, hiszen a parancsnok mindenről tudott.”

A rendőrök zúgolódni kezdtek, levelet írtak Hegedűs felettesének, aminek híre visszajutott a vámospércsi kapitányhoz. Az fn.hu birtokában lévő egyik feljelentés szerint a főhadnagy „a leveleket hallva felháborodott, és közölte velünk, hogy úgyis kideríti, ki írta a leveleket, de annak a fejét széjjel fogja verni”.

Hegedűs Attilától tartanak beosztottai, legalábbis erre utalnak a feljelentések záró szakaszai. Íme néhány bekezdés. „A fenti jogsértésekről mindeddig azért nem tettem feljelentést, mert véleményem szerint a parancsnok úr labilis idegállapotú, és az általa korábban is hangoztatott fenyegető kijelentések betartásától tartottam.” „A fenti cselekményekről azért nem tettem eddig feljelentést, mivel Hegedűs úr több alkalommal hangoztatta azt, hogy a bíróságon, az ügyészségen, illetve a felettes szerveknél olyan kapcsolatokkal rendelkezik, hogy a számára nem kívánatos személyeket el kívánja és el is fogja távolítani a vámospércsi rendőrőrsről.”

A lényeg pedig ez: „Kérem az általam leírtak megvizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, illetőleg az elkövetett cselekmények miatt az elkövető felelősségre vonását.”

Az fn.hu úgy tudta, Hegedűs Attila rendőrfőhadnagy előzetes letartóztatásba került. Információnkat a vámospércsi ügyeletes rendőrparancsnok sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta. Így jártunk a város jegyzőjénél, majd a megyei kapitányságon is. Utóbbi helyen legalább annyit megtudtunk: az üggyel a megyei katonai ügyészség foglalkozik.

A megyei katonai ügyészség szóvivője Kiss Attila annyit közölt: “kényszerintézkedés nem került foganatosításra”.

A megyei kapitányságon arról érdeklődtünk, felfüggesztették-e Hegedűs főhadnagyot. A válasz egyelőre titok, a helyi sajtósok hétfőre derítik ki az igazságot.

 

 

Forrás: FN.hu