Tájékoztató – A BRFK állományában dolgozó közalkalmazottaktól megvont BKV bérletek ügyében

A BRFK ez év elején felszólított minden ott dolgozó közalkalmazottat, hogy a részükre ez év elején – kollektív szerződés alapján biztosított – éves (havi bontású) BKV bérlet-szelvénytömböt január 10. napjáig szolgáltassa vissza a munkáltatónak. Tette ezt annak ellenére, hogy erre semmiféle jogszabályi felhatalmazása nem volt.


BKV bérlet

Csupán ezt követően próbálta a Belügyminisztérium, az ORFK és a BRFK a BKV bérletek jogtalan elvételének jogszabályi hátterét megteremteni. Ezt célozva két – jogszabálynak nem minősülő, és a jogszabályi hierarchiában alacsony szinten álló – rendelkezés is kiadásra került: a 4/2011. (II.11.) számú BM utasítás, és a 3/2011. (II.25.) ORFK utasítás.

Ez a két jogszabálynak nem, hanem csupán – törvényi definíció szerint – állami irányítás egyéb jogi eszközeinek minősülő rendelkezés azonban nem adja meg a jogi alapot ahhoz, hogy a BRFK arra kötelezze a közalkalmazottakat, hogy egyébként a kollektív szerződés által garantált jogosultságukat egy tollvonással a munkáltató el vegye tőlük.

Megállapítható, hogy a BRFK – nem újdonság ez – minden jogalap nélkül, törvénysértően járt el akkor, mikor az éves BKV bérlet-szelvénytömb visszaszolgáltatására szólította fel közalkalmazottjait, tekintettel az alábbiakra:

1.) a fent idézett mindkét rendelkezés, mind a 4/2011. (II.11.) számú BM utasítás, mind a 3/2011. (II.25.) ORFK utasítás jogszabálysértő, ezért hatályon kívül kell azokat helyezni. A Belügyminisztérium és az ORFK úgy látszik, hogy ugyanazokat a törvénytelen eszközöket használja fel munkavállalói megnyomorítására, amit már a szolgálati nyugdíjak tervezett megvonása kapcsán az orbán-kormánytól megszokhattunk. Jogfosztó rendelkezéseik meghozatalához mindannyian szívesen nyúlnak a visszaható-hatály intézményéhez, ami azonban jogállamban nem megengedett eszköz.

2.) a közalkalmazottak éves BKV-bérlethez való jogosultságát kollektív szerződés szabályozza.
Természetesen a munkáltatói oldal próbálkozott a Kollektív szerződés módosításával, de mivel ahhoz a munkavállalók érdekképviseletét ellátó szervezetek egyetértése is szükségeltetik, ez a próbálkozás a szakszervezetet ellenállásán elbukott.

A BRFK Kollektív Szerződése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felhatalmazása alapján született, és ennek alapján kerül sor alkalmazására, így az ebben foglaltak a munkáltatóra nézve kötelezőek.
A 3/2011. ORFK utasítás szerint a BKV bérlet a cafetéria része, tehát ez a juttatás megvonásra került, amelyről a 4/2011. BM utasítás is rendelkezik, figyelmen kívül hagyva a hatályos Kollektív Szerződés vonatkozó rendelkezéseit, amelynek ilyen irányú módosítására nem került sor. Ennek következményeképpen a fent nevezett két utasítás jelenleg a hatályos Kollektív Szerződés rendelkezéseinek ellentmond.

Az ORFK, illetve a BM utasítás nem minősül jogszabálynak, azok az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartoznak, mivel esetükben az állami szervezetek által kibocsátott normákról van szó.

A Kjt. ezzel szemben minden közalkalmazottat érintő, általánosan kötelező magatartási szabályokat tartalmaz, jogszabálynak minősül, és mint ilyen a jogforrási hierarchia magasabb szintjén helyezkedik el. Ennek alapján alacsonyabb szintű norma ezzel nem lehet ellentétes, amennyiben mégis az, úgy a magasabb szintű normának ellentmondó rendelkezései semmisek.

A hatályos Kollektív Szerződés rendelkezései garanciális jellegűek, elsődlegesen alkalmazandók az irányadó utasítások rendelkezéseivel szemben. A BRFK, mint munkáltató a Kollektív Szerződésben foglaltaknak köteles eleget tenni; a Kollektív Szerződés aláírásával vállalt kötelezettségeit az abban foglaltaknak megfelelően teljesítenie kell.

A fentiekre tekintettel kérünk mindenkit, akit a fenti probléma érint, hogy a honlapunkról letölthető panasz-mintát kitöltve, adja be azt a szolgálati helye szerinti Rendőrkapitányság vezetője részére.

Ne hagyjuk, hogy a kollektív szerződés által garantált jogainkat elvegyék tőlünk!!
Reméljük, hogy a közalkalmazottak által benyújtott tömeges panaszok gondolkodásra kényszerítik a BRFK és az ORFK vezetőit, és jogszabály-ellenes intézkedésüket visszavonják.

Amennyiben ez nem történik meg, és panaszaitok elutasításra kerülnek, avagy válaszra sem méltatnak benneteket, azt kérlek jelezzétek felénk. A TMRSZ jogászai ebben az esetben peres úton érvényesítik majd tagjaink érdekeit.

Azért írjuk, hogy tagjaink érdekeit, mivel a törvény szerint csak őket képviselhetjük. A panaszmintát minden közalkalmazott részére hozzáférhetővé tesszük.

További, esetlegesen felmerülő kérdéseitekkel forduljatok bizalommal a TMRSZ jogászaihoz.

 

 

TMRSZ

 

 

Letölthető anyag: BKV bérlet panasz minta (doc)

Előbb töltsd le a gépedre a mintát, majd a letöltött változatot töltsd ki!